« 1Pio 1:7 1 List Piotra 1:8 1Pio 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którego nie widząc miłujecie, na którego teraz nie patrząc, lecz wierząc, weselicie się radością niewymowną i sławną.
2.WUJEK.1923Którego nie widziawszy, miłujecie, w którego téż teraz nie widząc go wierzycie, a wierząc radować się będziecie weselem niewymownem i chwalebnem,
3.RAKOW.NTKtórego nie widziawszy, miłujecie; na którego teraz nie patrząc, ale wierząc, radować się będziecie weselem niewymówionym i chwalebnym;
4.GDAŃSKA.1881Którego nie widziawszy, miłujecie, którego teraz nie widząc, wszakże weń wierząc, weselicie się radością niewymowną i chwalebną,
5.GDAŃSKA.2017A choć go nie widzieliście, miłujecie; i w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie; i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały;
6.JACZEWSKITego Jezusa Chrystusa nie widzieliście, a umiłowaliście go; nie widząc go, uwierzyliście weń; uwierzywszy weń, doświadczacie radości wielkiej, niewypowiedzianej,
7.MARIAWICIKtórego nie widziawszy, miłujecie, i w Którego też teraz, nie widząc Go, wierzycie, a wierząc będziecie się radować weselem niewymownem i chwalebnem,
8.DĄBR.WUL.1973Miłujecie go, choć go nie widzieliście, a i teraz nie widząc go wierzycie, a wierząc rozradujecie się weselem niewymownym i chwalebnym,
9.DĄBR.GR.1961Miłujecie go, choć go nie widzieliście, a i teraz nie widząc go, wierzycie, i radujecie się weselem niewymownym i chwalebnym,
10.TYSIĄCL.WYD5Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały
11.BRYTYJKATego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną,
12.POZNAŃSKAJego to miłujecie, chociaż nie widzieliście Go, a i teraz nie widząc - wierzycie w Niego, a wierząc - cieszyć się będziecie radością niewymowną i pełną chwały,
13.WARSZ.PRASKAMiłujecie Go przecież, choć nie widzieliście Go nigdy; wierzycie w Niego, choć Go nie widzicie. Dlatego też uradujecie się kiedyś radością niewysłowioną i wspaniałą,
14.KALETAKtórego nie widziawszy, miłujecie, względem którego, teraz nie widząc, wierząc jednak, weselicie_się radością niewymowną i chwalebną,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jego miłujecie nie ujrzawszy; względem niego teraz się cieszycie tą niewypowiedzianą oraz otoczoną chwałą radością. Nie widząc ale wierząc;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJego kochacie, choć nie mieliście sposobności Go zobaczyć. W Niego wierzycie, choć pozostaje dla was niewidzialny, i przepełnia was radość niewysłowiona, pełna chwały,
17.TOR.PRZ.Którego, choć nie widzieliście, miłujecie; w którego, teraz nie widząc, wierzycie; i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały.