« 1Pio 1:25 1 List Piotra 2:1 1Pio 2:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PRzeto odłożywszy wszelką złość i wszelką chytrość, i obłudności, i zazdrości, i wszytkie obmowiska.
2.WUJEK.1923Złożywszy tedy wszelaką złość i wszelaką zdradę i obłudności i zazdrości i wszystkie obmowiska,
3.RAKOW.NTOdłożywszy tedy wszytkę złość, i wszytkę zdradę, i obłudy, i zazdrości, i wszytkie obmówiska,
4.GDAŃSKA.1881Przetoż złożywszy wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelakie obmowiska,
5.GDAŃSKA.2017Odrzucając więc wszelką złośliwość, wszelki podstęp i obłudę, zazdrość i wszelkie obmowy;
6.JACZEWSKIWyzujcie się ze wszelkiej złości, ze wszelkiej zdrady, i obłudy, i zazdrości, i wszelakiego złorzeczenia;
7.MARIAWICIA tak złożywszy z siebie wszelką złość i wszelką chytrość, i obłudę, i zazdrość i wszelkie obmowy,
8.DĄBR.WUL.1973Usunąwszy tedy wszelką złość oraz wszelki podstęp, obłudę, zazdrość i wszystkie obmowy,
9.DĄBR.GR.1961Usunąwszy tedy wszelką złość oraz wszelki podstęp, obłudę, zazdrość oraz wszystkie obmowy,
10.TYSIĄCL.WYD5Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i wszelkie obmowy,
11.BRYTYJKAOdrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę
12.POZNAŃSKAOdrzuciwszy więc wszelkie zło i fałsz, obłudę, zazdrości i wszelkie obmowy,
13.WARSZ.PRASKAOdrzućcie tedy od siebie przewrotność, podstęp, obłudę, zazdrość i wszelkie złe słowo!
14.KALETAZłożywszy przeto wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelakie obmowiska,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem odłóżcie od siebie wszelkie zło, każdy podstęp, granie jakichś ról, zazdrości oraz wszelkie obmowy,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOdrzućcie zatem każdy przejaw złości, najmniejszy choćby podstęp, obłudę, zazdrość i wszelką obmowę.
17.TOR.PRZ.Odłożywszy więc od siebie wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę,