« 1Pio 3:17 1 List Piotra 3:18 1Pio 3:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:17) Gdyż i Christus raz za grzechy ucierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwe; aby nas doprowadził Bogu, umartwiony jednak ciałem, lecz ożywiony duchem.
2.WUJEK.1923Bo i Chrystus raz umarł za grzechy nasze, sprawiedliwy za niesprawiedliwe, aby nas ofiarował Bogu, acz umartwiony ciałem, ale ożywiony duchem.
3.RAKOW.NTGdyż i Christus raz za grzechy ucierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwe; aby nas przywiódł do Boga, umartwionyć ciałem, ale żywy uczyniony duchem.
4.GDAŃSKA.1881Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywiódł do Boga, umartwiony będąc ciałem, ale ożywiony duchem;
5.GDAŃSKA.2017Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga; uśmiercony w ciele, lecz ożywiony Duchem;
6.JACZEWSKIbo i Chrystus umarł za nasze grzechy; umarł Sprawiedliwy za grzeszników, aby nas przywiódł do Boga: ciało jego umarło, ale Duch jego wskrzesił je.
7.MARIAWICIAlbowiem i Chrystus jeden raz umarł za grzechy nasze, Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas ofiarował Bogu; chociaż umartwiony na ciele, ale ożywiony na duchu;
8.DĄBR.WUL.1973Gdyż i Chrystus umarł raz jeden za grzechy nasze, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas ofiarować Bogu, przyprawiony wprawdzie o śmierć cielesną, ale ożywiony duchem.
9.DĄBR.GR.1961Gdyż i Chrystus umarł raz jeden za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, by was przywieść do Boga; poniósł wprawdzie śmierć cielesną, ale ożywiony duchem,
10.TYSIĄCL.WYD5Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha.
11.BRYTYJKAGdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu.
12.POZNAŃSKABo i Chrystus raz jeden cierpiał za grzechy, Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was doprowadzić do Boga; poniósłszy śmierć jako człowiek, został wskrzeszony do życia przez Ducha,
13.WARSZ.PRASKAChrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy; On będąc sprawiedliwym [oddał życie] za niesprawiedliwych, aby was wszystkich doprowadzić do Boga. Poniósł co prawda śmierć na ciele, lecz Duchem został powołany do życia.
14.KALETABo Chrystus raz za grzechy, za nas umarł, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby przywiódł [do] Boga, umartwiony_będąc ciałem, ożywiony zaś duchem;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo i Chrystus ucierpiał raz za winy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, by mógł was doprowadzić do Boga, gdy został uśmiercony dla cielesnej natury, ale ożywiony Duchem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga. Chociaż zabito Jego ciało, został On ożywiony w Duchu.
17.TOR.PRZ.2023Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga, zabity wprawdzie w ciele, lecz ożywiony w duchu,