« 1Pio 3:1 1 List Piotra 3:2 1Pio 3:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bacząc w bojaźni czyste obcowanie wasze.
2.WUJEK.1923Obaczywszy czyste w bojaźni obcowanie wasze.
3.RAKOW.NTObaczywszy ono w bojaźni czyste obcowanie wasze.
4.GDAŃSKA.1881Obaczywszy czyste w bojaźni Bożej obcowanie wasze.
5.GDAŃSKA.2017Widząc wasze czyste, pełne bojaźni postępowanie.
6.JACZEWSKINiech mężowie z poszanowaniem przyglądają się waszemu czystemu życiu.
7.MARIAWICIpatrząc w bojaźni na święte obyczaje wasze.
8.DĄBR.WUL.1973patrząc na pełne bojaźni i czyste postępowanie wasze.
9.DĄBR.GR.1961patrząc na pełne uległości i czyste postępowanie wasze.
10.TYSIĄCL.WYD5gdy będą się przypatrywali waszemu pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu.
11.BRYTYJKAUjrzawszy wasze czyste, bogobojne życie.
12.POZNAŃSKAwidząc nienaganny i pełen bojaźni (Bożej) sposób waszego życia.
13.WARSZ.PRASKAprzypatrując się waszej pełnej bojaźni i świętej postawie, bez żadnych specjalnych napomnień zostaną pozyskani dla wiary.
14.KALETAObaczywszy w bojaźni czyste obcowanie wasze.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.gdy zobaczą wasz czysty sposób życia w bojaźni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITżycie czyste, naznaczone odpowiedzialnością wobec Boga.
17.TOR.PRZ.2023Bo zaobserwowali wasze czyste postępowanie w bojaźni Bożej .