« 1Pio 3:3 1 List Piotra 3:4 1Pio 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale człowiek tajemnego serca wduchu nie zbotwiałem, cichości i milczenia, co jest przed Bogiem barzo drogo.
2.WUJEK.1923Ale który skryty jest serca człowiek, w nieskażeniu spokojnego i skromnego ducha, który jest przed oblicznością Bożą bogaty.
3.RAKOW.NTAle on skryty serca człowiek w nieskażeniu cichego i spokojnego ducha; co jest przed Bogiem wielce drogo.
4.GDAŃSKA.1881Ale on skryty serdeczny człowiek, zależący w nieskażeniu cichego i spokojnego ducha, który jest przed obliczem Bożem kosztowny.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ukryty, wewnętrzny człowiek w niezniszczalnej ozdobie łagodności i spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga.
6.JACZEWSKIale wyrobieniem swojego ducha, któryby się rozsądkiem i skromnością cechował. Takie postępowanie podoba się Bogu.
7.MARIAWICIale o to niech się starają, aby ten człowiek serdeczny, który jest ukryty, był w nienaruszeniu cichego i skromnego ducha, który jest przed Obliczem Bożem bogaty.
8.DĄBR.WUL.1973ale przez przystrajanie ukrytego w sercu człowieka w nieskazitelność spokoju i łagodność ducha, co jest bogactwem przed oblicznością Bożą.
9.DĄBR.GR.1961raczej należy przystrajać człowieka wewnętrznego w nieskazitelność spokoju i łagodność ducha, co jest bogactwem przed obliczem Bożym.
10.TYSIĄCL.WYD5ale wnętrze serca człowieka o niezachwianym spokoju i łagodności ducha, co jest tak cenne w oczach Boga.
11.BRYTYJKALecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem.
12.POZNAŃSKANiech będzie nią niezniszczalne wnętrze człowieka, w którym kryje się łagodne serce i duch spokojny, tak wysoko ceniony przez Boga.
13.WARSZ.PRASKAZabiegajcie raczej o wasze wewnętrzne piękno, o spokój i łagodność ducha – rzeczy tak bardzo cenne w oczach Boga.
14.KALETAAle skryty serdeczny człowiek, w nieskażeniu cichego, spokojnego ducha, który jest przed Bogiem kosztowny.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.lecz w nieskalaniu, ten ukryty, łagodnego i spokojnego ducha człowiek serca, który jest kosztowny przed obliczem Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITlecz osobowość wielkiego serca, niezniszczalnej łagodności i pokoju ducha, który jest tak cenny przed obliczem Boga.
17.TOR.PRZ.Ale ukryty wewnętrzny człowiek, w niezniszczalnym, łagodnym i cichym duchu, który jest drogocenny przed obliczem Boga.