« 1Pio 3:22 1 List Piotra 4:1 1Pio 4:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574GDyż przeto Christus ucierpiał za nas ciałem, i wy tąż się myślą uzbrójcie; ponieważ (on) ucierpiawszy wciele, przestał od grzechu.
2.WUJEK.1923Gdyż tedy Chrystus ucierpiał w ciele, i wy tąż myślą się uzbrójcie; bo który ucierpiał w ciele, poprzestał grzechów,
3.RAKOW.NTGdyż tedy Christus ucierpiał za nas ciałem, wy też tąż myślą uzbrojeni bądźcie; iż ten który ucierpiał w ciele, poprzestał grzechu,
4.GDAŃSKA.1881Ponieważ tedy Chrystus ucierpiał za nas w ciele, i wy też tąż myślą bądźcie uzbrojeni, że ten, co cierpiał w ciele, poprzestał grzechu,
5.GDAŃSKA.2017Skoro więc Chrystus cierpiał za nas w ciele, wy również uzbrójcie się tą samą myślą, że ten, kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu;
6.JACZEWSKIGdy Chrystusowe ciało męczeństwu uległo, to i wy o umęczeniu swego pomyślcie. Ciało umęczone już jest wolne od grzechu:
7.MARIAWICIPonieważ tedy Chrystus ucierpiał na ciele, przeto i wy się w tę myśl uzbrójcie. Bo Ten, Który ucierpiał na ciele, zaprzestał od grzechów,
8.DĄBR.WUL.1973Ponieważ Chrystus cierpiał na ciele, i wy uzbrójcie się tą samą myślą, bo kto ucierpiał na ciele, zaniechał grzechów,
9.DĄBR.GR.1961Ponieważ Chrystus cierpiał na ciele, i wy uzbrójcie się tą samą myślą, bo kto ucierpiał na ciele, zaniechał grzechu,
10.TYSIĄCL.WYD5Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy również w tę samą myśl się uzbrójcie, że kto poniósł mękę na ciele, zerwał z grzechem,
11.BRYTYJKAPonieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu,
12.POZNAŃSKASkoro więc Chrystus cierpiał za życia na ziemi, wy również uzbrójcie się tą myślą, że kto za życia na ziemi cierpiał (z Chrystusem), wyrzeka się grzechu,
13.WARSZ.PRASKAA skoro Chrystus cierpiał w ciele, wy również bądźcie przygotowani na to samo, pamiętając, że kto poddaje uciskowi swoje ciało tym samym obumiera dla grzechu po to,
14.KALETAChrystus tedy umarł za was [w] ciele, i wy tą_też myślą bądźcie_uzbrojeni, że [ten, co] cierpiał [w] ciele, poprzestał grzechu,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chrystus ucierpiał za nas w cielesnej naturze; więc wy bądźcie uzbrojeni tą myślą, że ten, co doznał cierpienia w cielesnej naturze powstrzymał siebie od grzechu,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPonieważ Chrystus cierpiał w ciele, wy też przygotujcie się na to. Kto przeszedł przez cielesne cierpienia, ma już dosyć grzechu
17.TOR.PRZ.2023Skoro więc Chrystus cierpiał za nas w ciele, to i wy uzbrójcie się tą myślą; bo ten, kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu,