« 1Pio 4:12 1 List Piotra 4:13 1Pio 4:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale jako (ci, którzy) pospołu używacie ucisków Christusowych radujcie się; abyście się i (czasu) objawienia sławy jego, radowali weseląc się.
2.WUJEK.1923Ale się weselcie, uczestnikami będąc Chrystusowych ucisków; abyście się i w objawienie chwały jego radując weselili.
3.RAKOW.NTAle jako spółkujecie z Christusem w utrapieniach, także weselcie się, abyście się i w objawienie chwały jego weselili radując się.
4.GDAŃSKA.1881Ale radujcie się z tego, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, abyście się i w objawienie chwały jego z radością weselili.
5.GDAŃSKA.2017Lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia jego chwały cieszyli się i weselili.
6.JACZEWSKIale przyjmując udział w męce Chrystusowej, myślcie o tem, że i w jego chwale udział mieć będziecie.
7.MARIAWICIale uczestnikami mąk Chrystusowych się stawając, tak się radujcie, żebyście też i w czasie objawienia się chwały Jego doskonalą radością się weselili.
8.DĄBR.WUL.1973Ale będąc uczestnikami cierpień Chrystusa radujcie się, abyście z chwilą objawienia się chwały jego radowali się z weselem.
9.DĄBR.GR.1961Ale, będąc uczestnikami cierpień Chrystusa, radujcie się, abyście i wtedy, gdy objawi się chwała jego, radowali się z weselem.
10.TYSIĄCL.WYD5ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały.
11.BRYTYJKAAle w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili.
12.POZNAŃSKAAle gdy uczestniczycie w cierpieniach Chrystusa, radujcie się, abyście mogli jeszcze bardziej się radować, gdy Jego chwała się objawi!
13.WARSZ.PRASKAPrzeciwnie, powinniście się raczej radować, bo w ten sposób stajecie się uczestnikami cierpień Chrystusa i dzięki temu właśnie będziecie się radować i weselić, gdy się objawi pełnia Jego chwały.
14.KALETAAle z_tego, [żeście] uczestnikami Chrystusowego ucierpienia radujcie_się, abyście i w objawienie chwały jego radowali_się weseląc_się.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale bądźcie uradowani według tego, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, byście mogli być też rozradowani podczas objawienia jego chwały.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITAle cieszcie się, i to w takiej mierze, w jakiej jesteście uczestnikami cierpień podobnych Chrystusowym, abyście, w pełni szczęśliwi, mogli przeżywać radość w czasie objawienia się Jego chwały.
17.TOR.PRZ.Ale według tego, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, radujcie się, byście i podczas objawienia Jego chwały rozradowali się weseląc.