« 1Pio 4:15 1 List Piotra 4:16 1Pio 4:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli zaś jako Christyanin, niech się nie sroma, lecz niech sławi Boga wtej mierze.
2.WUJEK.1923Lecz jeźli jako Chrześcijanin, niech się nie sroma, a niech chwali Boga w tem imieniu.
3.RAKOW.NTA jeśli jako Christyanin, niech się nie sroma; ale niech chwali Boga w części tej.
4.GDAŃSKA.1881Lecz jeźli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, owszem niech chwali Boga w tej mierze.
5.GDAŃSKA.2017Lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, niech raczej chwali Boga z tego powodu.
6.JACZEWSKIjeżeli zaś ktoś cierpi jako Chrześcianin, niech się tego nie wstydzi: owszem, niechaj ma to sobie za chlubę.
7.MARIAWICIale jeśli cierpi jako Chrześcijanin, niech się tego nie wstydzi, ale owszem, niechaj Boga chwali w tem Imieniu.
8.DĄBR.WUL.1973Lecz jeśli (cierpi) jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale raczej niech chwali Boga w imię swojej wiary.
9.DĄBR.GR.1961Jeżeli zaś (cierpi) jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale raczej niech chwali Boga w imię swojej wiary.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli zaś [cierpi] jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu.
11.BRYTYJKAWszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga.
12.POZNAŃSKAJeśli natomiast (cierpi) jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, lecz niech po chrześcijańsku wielbi Boga.
13.WARSZ.PRASKANatomiast jeśli ktoś cierpi dlatego, że jest chrześcijaninem, niech się tego nie wstydzi, ale niech raczej dziękuje Bogu za to, że dane mu jest nosić tak zaszczytne imię.
14.KALETAJeśli zaś jako chrześcijanin, [niech] nie wstydzi_się, niech_chwali zaś Boga w imieniu tym.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale niech cierpi jako chrystianin, niech się nie daje zawstydzać, lecz także i w tej części niechaj oddaje chwałę Bogu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli natomiast ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech przestanie się wstydzić! Niech raczej tym imieniem przynosi chwałę Bogu.
17.TOR.PRZ.Jeśli natomiast ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech nie będzie zawstydzany, ale niech w tej mierze oddaje chwałę Bogu.