« 1Pio 4:18 1 List Piotra 4:19 1Pio 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak i ci co cierpią wedle woli Bożej, jako wiernemu stworzycielowi niech polecają dusze swe wdobroczynieniu.
2.WUJEK.1923A tak i ci, którzy cierpią wedle woli Bożéj, wiernemu Stworzycielowi niech dusze swe polecają w dobrych uczynkach.
3.RAKOW.NTA tak i ci którzy cierpią wedle wolej Bożej, jako wiernemu stworzycielowi niech poruczają dusze swe, w dobroczynności.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niechaj jemu, jako wiernemu Stworzycielowi, poruczają dusze swoje, dobrze czyniąc.
5.GDAŃSKA.2017Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze jemu jako wiernemu Stwórcy, dobrze czyniąc.
6.JACZEWSKIKto przeto zgodnie z wolą Bożą cierpi prześladowanie, ten dobre swe uczynki i duszę swoją niech ofiaruje Stwórcy, od którego nie dozna zawodu.
7.MARIAWICIA przeto ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech polecają dusze swe wiernemu Stworzycielowi, pełniąc dobre uczynki.
8.DĄBR.WUL.1973Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech przez dobre uczynki wiernemu Stworzycielowi polecają dusze swoje.
9.DĄBR.GR.1961Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech przez dobre uczynki wiernemu Stworzycielowi polecają dusze swoje.
10.TYSIĄCL.WYD5Zatem również ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Bożą, niech dobrze czyniąc, oddają swe dusze wiernemu Stwórcy!
11.BRYTYJKAPrzeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje.
12.POZNAŃSKADlatego też ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Bożą, niech czyniąc dobrze polecają dusze swemu wiernemu Stwórcy!
13.WARSZ.PRASKATak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Bożą, niech nie przestają dobrze czynić, pokładając całą ufność w Stwórcy, wiernym względem danych obietnic.
14.KALETAPrzetoż i [ci, którzy] cierpią według woli Bożej, wiernemu Stworzycielowi niechaj_poruczają dusze swoje w czynieniu_dobrze.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wobec tego i ci, co cierpią z woli Boga, niech w szlachetnych uczynkach powierzają swe dusze wiernemu Stwórcy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego niech również ci, którzy cierpią zgodnie z Bożą wolą, powierzają swoje dusze wiernemu Stwórcy i nie ustają w czynieniu dobra.
17.TOR.PRZ.Tak więc i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech Jemu, jako wiernemu Stwórcy, powierzają swoje dusze w czynieniu dobra.