« 1Pio 4:2 1 List Piotra 4:3 1Pio 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nam dosyć żeśmy przeszły czas żywota, wolą pogańską broili, chodząc wplugawościach, wpożądliwościach, opilstwach, obżarstwach, biesiadach, i whaniebnych bałwochwalstwach.
2.WUJEK.1923Albowiem dosyć na przeszłym czasie ku wypełnieniu woli pogańskiéj tym, którzy chodzili w niepowściągliwościach, pożądliwościach, opilstwach, biesiadach, pijaństwach i niesłusznych bałwochwalstwach.
3.RAKOW.NTAbowiem dosyć nam ma być na przeminęłym czasie żywota, w którymeśmy wolą poganów popełniali, chodząc w niepowścięgliwościach, pożądliwościach, opilstwach, biesiadach, pijaństwach, i sprośnych bałwochwalstwach.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem dosyć nam, żeśmy przeszłego czasu żywota popełniali lubości pogan, chodząc w rozpustach, w pożądliwościach, w opilstwach, w biesiadach, w pijaństwach i sprośnych bałwochwalstwach.
5.GDAŃSKA.2017Wystarczy nam bowiem, że w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki pogan, żyjąc w rozpuście, pożądliwościach, pijaństwie, biesiadach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie.
6.JACZEWSKIDosyć już niech będzie tej rozpusty, tych pożądań, tego winopilstwa, tego obżarstwa, pijaństwa i tej bezrozumnej czci bałwanów, którym się ludy przez tyle wieków ubiegłych do zbytku oddawały.
7.DĄBR.WUL.1973Bo dosyć już było przedtem czasu na nasycenie pogańskich pragnień dla tych, którzy poddawali się niepowściągliwościom, pożądliwościom, nadużywaniu wina, biesiadom, pijaństwu i zdrożnej czci bóstw pogańskich.
8.DĄBR.GR.1961Bo dosyć już było przedtem czasu na nasycenie pogańskich pragnień dla tych, którzy poddawali się wyuzdaniu, pożądliwościom, nadużywaniu wina, ucztując, pijąc bez miary i oddając się zdrożnej czci bóstw pogańskich.
9.TYSIĄCL.WYD5Wystarczy bowiem, że w minionym czasie spełnialiście wolę pogan i postępowaliście w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie.
10.BRYTYJKADość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu.
11.POZNAŃSKABo w minionym czasie dosyć już ulegaliście woli pogan żyjąc w rozwiązłości, namiętnościach, pijaństwie, ucztach, hulankach i służąc niegodziwym i fałszywym bóstwom.
12.WARSZ.PRASKAPrzecież już dostatecznie długo hołdowaliście pogańskim zasadom życia: oddawaliście się rozwiązłości, wszelkim pożądaniom, pijaństwu, obżarstwu, zabawom wyuzdanym i bałwochwalstwu.
13.KALETADosyć bowiem wam [było] przeszłego czasu przedsięwzięcia pogan sprawować, chodząc w rozpustach, pożądliwościach, opilstwach, biesiadach, pijaństwach i sprośnych bałwochwalstwach.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo był wystarczający czas życia, który minął, aby dokonało się pragnienie pogan chodzenia w zuchwałościach, pożądaniach, pijaństwach, hulankach i niegodziwych bałwochwalstwach.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWystarczy, że w minionym czasie robiliście to, co lubią poganie. Żyliście w rozwiązłości, rozpuście, rozpasaniu, biesiadach, pijatykach i obrzydliwym bałwochwalstwie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wystarczy już bowiem, że w minionym czasie naszego życia czyniliśmy wolę pogan, żyjąc w rozwiązłościach, pożądliwościach, pijaństwie, hulankach, pijatykach i niegodziwych bałwochwalstwach.