« 1Pio 4:5 1 List Piotra 4:6 1Pio 4:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo dla tego i martwym opowiedzianio ewanielion, aby osądzeni ile wedle ludzi, ciałem, lecz żyliby wedle Boga duchem.
2.WUJEK.1923Dlatego bowiem i umarłym opowiadano Ewangelią, aby sądzeni byli wedle ludzi w ciele, a żyli wedle Boga w duchu.
3.RAKOW.NTAbowiem dla tego i pomarłym opowiedano Ewanielią, abyć sądzeni byli wedle ludzi ciałem, a żyliby wedle Boga duchem.
4.GDAŃSKA.1881Dlatego bowiem i umarłym kazano Ewangieliję, aby sądzeni byli według ludzi z strony ciała, ale żyli według Boga duchem.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego bowiem i umarłym głoszono ewangelię, aby byli sądzeni według ludzi w ciele, ale żyli według Boga w duchu.
6.JACZEWSKIOpowiadaną bywa grzesznikom ewangelia, aby gotowi oni byli oddać swe ciało na zabicie, iżby dusza ich żyła dla Boga.
7.MARIAWICIAlbowiem dlatego i umarłym była opowiadana Ewangelia, aby byli sądzeni wprawdzie według ludzi w ciele, ale żyli według Boga w Duchu.
8.DĄBR.WUL.1973Dlatego bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby osądzeni wprawdzie według ludzi w ciele, według Boga żyli w duchu.
9.DĄBR.GR.1961Dlatego bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby osądzeni wprawdzie według ludzi w ciele, według Boga żyli w duchu.
10.TYSIĄCL.WYD5Dlatego nawet umarłym głoszono Ewangelię, aby wprawdzie podlegli sądowi w ciele po ludzku, żyli jednak w Duchu - po Bożemu.
11.BRYTYJKAW tym celu bowiem i umarłym głoszona była ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży.
12.POZNAŃSKAPo to bowiem nawet umarłym głoszona była ewangelia, aby - skazani wprawdzie na śmierć wszyscy w ciele jako ludzie (żyjący na ziemi) - żyli jednak duchem po Bożemu.
13.WARSZ.PRASKABo przecież i umarłym była głoszona Ewangelia, aby – poniósłszy kiedyś karę na ciele – mieli jednak życie Boże dla duszy.
14.KALETANa to bowiem i umarłym kazano_Ewangelię, aby sądzeni_byli według ludzi ciałem, żyli zaś według Boga duchem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo po to i umarłym została ogłoszona Dobra Nowina, aby zostali osądzeni w zgodzie z osobowością opartą na cielesnej naturze ludzi, lecz Duchem żyli według Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo to bowiem również umarłym głoszono dobrą nowinę, aby wprawdzie osądzeni na sposób ludzki w ciele, żyli w duchu na sposób Boży.
17.TOR.PRZ.2023W tym bowiem celu i umarłym ogłoszono dobrą nowinę, aby zostali osądzeni wprawdzie jako ludzie według ciała, ale żyli w duchu według Boga.