« 1Pio 4:6 1 List Piotra 4:7 1Pio 4:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszech lepak koniec przybliżył się. Przeto trzeźwi bądźcie i czujcie wmodlitwach.
2.WUJEK.1923Lecz koniec wszystkiego przybliżył się. Przetóż roztropni bądźcie i czujcie w modlitwach.
3.RAKOW.NTA wszytkich rzeczy koniec przybliżył się. Przetoż rostropnie sobie poczynajcie, i czujnymi bądźcie ku modlitwam.
4.GDAŃSKA.1881A wszystkiemuć się koniec przybliża.
5.GDAŃSKA.2017Zbliża się zaś koniec wszystkiego. Bądźcie więc trzeźwi i czujni w modlitwie.
6.JACZEWSKIKoniec wszystkiego już jest bliski: bądźcież tedy roztropni i w modlitwie czujni;
7.MARIAWICIA koniec wszystkich rzeczy przybliżył się.
8.DĄBR.WUL.1973Lecz nadszedł kres wszystkiego. Bądźcie przeto roztropni i czuwajcie w modlitwach.
9.DĄBR.GR.1961Lecz zbliżył się już kres wszystkiego. Trzeźwymi się stańcie i czuwajcie w modlitwach.
10.TYSIĄCL.WYD5Wszystkich zaś koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić.
11.BRYTYJKALecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić.
12.POZNAŃSKAA bliski jest koniec wszystkiego. Postępujcie więc roztropnie, czuwajcie i módlcie się!
13.WARSZ.PRASKAA koniec wszechrzeczy jest już bliski. Bądźcie więc roztropni, trzeźwi i gotowi do modlitwy.
14.KALETAWszystkiemu zaś koniec się_przybliża.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A zbliża się koniec wszystkich.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzybliżył się jednak koniec wszystkiego. Bądźcie zatem rozsądni i trzeźwi - gotowi do modlitwy.
17.TOR.PRZ.2023Lecz zbliża się koniec wszystkich; zachowajcie więc roztropność i trzeźwość w modlitwach.