« 2Pio 1:18 2 List Piotra 1:19 2Pio 1:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mamy mocniejsze prorockie słowo, którego pilnując dobrze czynicie, jako świece świecącej wciemnem miejscu, dokąd się dzień oświeci, i jutrzenka wznidzie wsercach waszych.
2.WUJEK.1923I mamy mocniejszą mowę prorocką, któréj się dzierżąc, jako świece w ciemnem miejscu świecącéj, dobrze czynicie, ażby dzień oświtnął, a jutrzenka weszła w sercach waszych.
3.RAKOW.NTI mamy mocniejszą prorocką mowę, której, dobrze czynicie, pilnując, jako świece świecącej w ciemnym miejscu, ażby się dzień oświecił, a jutrzenka weszła w sercach waszych.
4.GDAŃSKA.1881I mamy mocniejszą mowę prorocką, której pilnując jako świecy w ciemnem miejscu świecącej, dobrze czynicie, ażby dzień oświtnął, i jutrzenka weszła w sercach waszych.
5.GDAŃSKA.2017Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach;
6.JACZEWSKIMamy co do tego przedmiotu i wielkie przepowiednie prorockie, które słusznie poczytujecie za światła podczas ciemności. Światła te jaśnieć miały aż do nastania dnia i do okazania się nowego światła w duszach waszych.
7.MARIAWICII mamy mocniejszą Mowę prorocką, której się trzymając jako świecy w ciemnem miejscu świecącej, ażby dzień zaświtał i jutrzenka weszła w sercach waszych, dobrze czynicie;
8.DĄBR.WUL.1973I tak potwierdzona była mowa Proroków, której trzymając się jako świecy w ciemnym świecącej miejscu, dobrze uczynicie. Póki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w sercach waszych.
9.DĄBR.GR.1961Tym sposobem potwierdza się dla nas mowa Proroków. Dobrze uczynicie, jeżeli będziecie się jej trzymać, jak świecy w ciemnym miejscu, aż nie zaświta dzień i w sercach waszych nie wzejdzie jutrzenka.
10.TYSIĄCL.WYD5Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, i dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.
11.BRYTYJKAMamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach.
12.POZNAŃSKAMamy także całkiem pewną wypowiedź proroków, i dobrze uczynicie, idąc za nią jak za pochodnią świecącą w ciemnym miejscu, aż zabłyśnie dzień i jutrzenka wzejdzie w waszych sercach!
13.WARSZ.PRASKAW ten sposób słowa proroków posiadają moc jeszcze większą. Dobrze więc zrobicie, jeżeli będziecie przy nich trwać, bo są niczym pochodnia, która rozprasza mroki, dopóki prawdziwa jutrzenka nie zaświta w waszych sercach.
14.KALETAI mamy mocniejsze prorockie słowo, którego pilnując jako świecy świecącej w ciemnym miejscu, dobrze czynicie, ażby dzień zaświtał, i jutrzenka wzeszła w sercach waszych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc posiadamy pewniejszą, proroczą mowę, którą się zajmując jak kagankiem co świeci w ciemnym pokoju słusznie czynicie, aż do tego czasu, gdy dzień zaświta i jutrzenka pokaże się w waszych sercach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMamy więc słowo prorockie tym bardziej pewne. I wspaniale, że trzymacie się go niczym lampy świecącej w ciemności, dopóki nie zaświta dzień, dopóki gwiazda poranna nie wzejdzie w waszych sercach.
17.TOR.PRZ.Tym pewniejsze mamy słowo prorockie, dobrze czynicie zwracając uwagę na nie, jako na lampę świecącą w ciemnym miejscu, dopóki nie zaświta dzień i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach,