« 2Pio 2:11 2 List Piotra 2:12 2Pio 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz ci jako nieme rodem zwierzęta (uczynione) na łów i na stratę. Ono czego nie wiedzą bluźniąc, wskazie swej skażeni będą.
2.WUJEK.1923A ci jako bydło bezrozumne, z przyrodzenia na ułowienie i na skazę, bluźniąc to, czego nie wiedzą, w skazie swojéj zginą:
3.RAKOW.NTA ci, jako bezrozumne bydlęta, które są według przyrodzenia sprawione na ułowienie i skazę, to czego nie rozumieją bluźniąc, w skazie swej skażeni będą.
4.GDAŃSKA.1881Ale ci, jako bydło bezrozumne, które za przyrodzeniem idzie, sprawione na ułowienie i skazę, bluźniąc to, czego nie wiedzą, w tej skazie swojej zaginą.
5.GDAŃSKA.2017Ale ci, jak nierozumne zwierzęta, z natury przeznaczone na schwytanie i zagładę, bluźnią przeciwko temu, czego nie znają, toteż zginą w swoim zepsuciu;
6.JACZEWSKIgdy tymczasem ludzie, jako nierozumne bydlęta, dają się łowić i wieść na zatracenie; bluźnią oni temu, czego nie znają, i dlatego też w skażeniu swojem poginą.
7.MARIAWICIa ci jako bezrozumne bydło, naturą swą wiedzione na ułowienie i na zatracenie, te rzeczy, których nie rozumieją, bluźniąc, w zepsuciu swojem poginą,
8.DĄBR.WUL.1973A ci jak bydło nierozumne, przeznaczone z natury na schwytanie i na zagładę, bluźniąc temu, czego nie znają, w zepsuciu swoim zginą
9.DĄBR.GR.1961A ci, jak zwierzęta nierozumne, przeznaczone z natury na schwytanie i na zagładę, bluźniąc temu, czego nie znają, w zepsuciu swoim zginą,
10.TYSIĄCL.WYD5Ci zaś, jak nierozumne zwierzęta, przeznaczone z natury na schwytanie i zagładę, wypowiadając bluźnierstwa przeciwko temu, czego nie znają, podlegną właśnie takiej jak one zagładzie
11.BRYTYJKALecz oni, jak nierozumne zwierzęta, które z natury są po to, by je łapano i zabijano, bluźnią temu, czego nie znają; toteż zginą jak one
12.POZNAŃSKAOni zaś jak nierozumne zwierzęta, z natury swej zrodzone na to, aby je chwytać i zabijać, bluźnią temu, czego nie znają, i zginą w swym zepsuciu, ponosząc karę za swoją nieprawość.
13.WARSZ.PRASKACi zaś zachowują się niczym nierozumne zwierzęta, które niejako z natury swej przeznaczone są na to, by je chwytać i zabijać. Bluźnią bowiem przeciwko temu, czego wcale nie znają. Zginą jak owe zwierzęta,
14.KALETACi zaś, jako bezrozumne bydło, sprawione za_przyrodzeniem_idące na ułowienie i skażenie, [to] o czym nie_wiedzą, bluźniąc, w skażeniu swoim i skażeni_będą,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale oni, jak nierozumne stwory zgodnie z naturą będące zrodzone na schwytanie i zgubę bluźnią temu, w czym nie mają rozeznania. Zatem zostaną zniszczeni w ruinie samych siebie,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCi natomiast, niczym nierozumne zwierzęta, z natury przeznaczone do schwytania i na rzeź, bluźnią temu, czego nie znają, a tymczasem spadnie na nich ta sama zagłada.
17.TOR.PRZ.2023Ci jednak, jak nierozumne zwierzęta, które zgodnie z naturą są zrodzone na schwytanie i zabicie, bluźnią temu, czego nie rozumieją, toteż zginą w swojej zagładzie,