« 2Pio 2:5 2 List Piotra 2:6 2Pio 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I miasta Sodomskie i Gomorskie spaliwszy, wywróceniem osądził, (i) wzorem (onym), którzyby mieli niezbo[ż]nie żyć, położył.
2.WUJEK.1923I miasta Sodomczyków i Gomorrejczyków w popiół obróciwszy, wywróceniem potępił, zostawując przykład tych, którzy niepobożnie żyć mieli:
3.RAKOW.NTI miasta Sodomczyków i Gomorry w popiół obróciwszy, wywróceniem potępił, za przykład tym, którzyby chcieli niepobożnie żyć, położywszy je.
4.GDAŃSKA.1881I miasta Sodomczyków i Gomorry w popiół obróciwszy podwróceniem potępił, wystawiwszy je na przykład tym, którzy by niepobożnie żyli;
5.GDAŃSKA.2017I miasta Sodomę i Gomorę, obracając w popiół, skazał na potępienie, stawiając je jako przykład dla tych, którzy żyją bezbożnie;
6.JACZEWSKII miasta: Sodomę i Gomorę za karę w popiół zamienił, by nauczyć wszystkich, co czeka bezbożnych.
7.DĄBR.WUL.1973jeśli miasta Sodomę i Gomorę w perzynę obrócił i na zupełną skazał zagładę wymierzając przykładną karę tym, co bezbożnie żyć mieli,
8.DĄBR.GR.1961jeśli miasta Sodomę i Gomorę w perzynę obrócił i na zupełną skazał zagładę, wymierzając przykładną karę tym, co bezbożnie żyć mieli;
9.TYSIĄCL.WYD5także miasta Sodomę i Gomorę, obróciwszy w popiół, skazał na zagładę, dając przykład tego, co spotka bezbożnych,
10.BRYTYJKAMiasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne,
11.POZNAŃSKAjeżeli miasta Sodomę i Gomorę skazał na zagładę i obrócił je w perzynę dając przykład kary, jaka spotka bezbożnych,
12.WARSZ.PRASKANa zagładę skazał również miasta Sodomę i Gomorę zniszczywszy je ogniem. Była to przestroga dla tych, którzy chcieliby kiedykolwiek żyć bezbożnie.
13.KALETAI miasta Sodomy i Gomory w_popiół_obróciwszy podwróceniem potępił, [na] przykład [tym, którzy] mają niepobożnie_żyć, wystawiwszy;
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potępił też miasta Sodomy i Gomory, gdy zagładą spalił je na popiół oraz ustanowił jako przykład dla przyszłych, bezbożnych rzeczy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie doprowadził do zagłady miasta Sodomę i Gomorę. Zamienił je w proch i w ten sposób postawił za przykład potępienia, które ma spotkać bezbożnych.
16.TOR.NOWE.PRZ.A miasta Sodomy i Gomorę spopielił i potępił przez zagładę, stawiając je jako przykład tego, co ma nastąpić dla czyniących bezbożność,