« 2Pio 3:18 1 List Jana 1:1 1Jan 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co było od początku, cośmy słyszeli, cośmy widzieli oczyma naszymi, cośmy oglądali, i ręce nasze omacały o słowu żywota.
2.WUJEK.1923Co było od początku, cośmy słyszeli, cośmy widzieli oczyma naszemi, cośmy oglądali i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota;
3.RAKOW.NTCo było od początku, cośmy słyszeli, cośmy widzieli oczyma naszymi, czemuśmy się przypatrzyli, i ręce nasze macały o mowie onego żywota;
4.GDAŃSKA.1881Co było od początku, cośmy słyszeli, cośmy oczyma naszemi widzieli i na cośmy patrzyli, i czego się ręce nasze dotykały, o Słowie żywota;
5.GDAŃSKA.2017To, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, o Słowie życia;
6.JACZEWSKITo Słowo żywota, które było od początku, o którem nam przepowiadali prorocy, na które własnemi patrzyliśmy oczyma, któremuśmy się dobrze przyjrzeli, któregośmy się własnemi rękami dotykali;
7.MARIAWICICo było od początku, cośmy słyszeli, cośmy oczyma swemi widzieli, cośmy dostatecznie oglądali i czego ręce nasze dotykały o Słowie Żywota,
8.DĄBR.WUL.1973To, co było od początku, cośmy słyszeli o Słowie żywota i co widzieliśmy oczyma naszymi i czego ręce nasze dotykały
9.DĄBR.GR.1961To, co było od początku, cośmy słyszeli o Słowie żywota i co widzieliśmy naszymi oczyma, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały –
10.TYSIĄCL.WYD5[To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce -
11.BRYTYJKACo było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota –
12.POZNAŃSKAPiszemy wam o Słowie życia, o tym, które było od początku, któreśmy słyszeli i widzieli na własne oczy, w któreśmy się wpatrywali i którego dotykały nasze dłonie. -
13.WARSZ.PRASKAOznajmiam wam to] co istniało od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, cośmy widzieli na własne oczy, na co spoglądaliśmy i czego dotykały nasze ręce.
14.KALETACo było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy oczyma naszymi, [na] co patrzyliśmy, i [czego] ręce nasze się_dotykały, o Słowie żywota;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co było od początku odnośnie Słowa Życia, co usłyszeliśmy, co naszymi oczami zobaczyliśmy i nasze ręce dotykały,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOgłaszamy wam to, co było od początku, o czym usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy na własne oczy, czemu się przyglądaliśmy i czego dotknęły nasze ręce, a co odnosi się do Słowa życia.
17.TOR.PRZ.Co było od początku, co słyszeliśmy, co naszymi oczami widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego nasze ręce dotknęły, to opowiadamy – o Słowie życia,