« 1Jan 1:9 1 List Jana 1:10 1Jan 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli rzeczem, że niezgrzeszyliśmy, kłamcą go czynim, a słowo jego nie jest wnas.
2.WUJEK.1923Jeźlibyśmy rzekłi, żeśmy nie grzeszyli; kłamcą go czynimy i niemasz w nas słowa jego.
3.RAKOW.NTJeślibyśmy rzekli iżeśmy nie zgrzeszyli, kłamcą go czynimy, i mowy jego niemasz w nas.
4.GDAŃSKA.1881Jeźliśmy rzekli, żeśmy nie zgrzeszyli, kłamcą go czynimy, a słowa jego nie masz w nas.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z niego kłamcę i nie ma w nas jego słowa.
6.JACZEWSKIGdybyśmy powiedzieli, żeśmy nigdy nie popełnili grzechu, Bogu zarzucilibyśmy kłamstwo i słowa jego w nas by nie było.
7.DĄBR.WUL.1973I jeślibyśmy powiedzieli, żeśmy nie zgrzeszyli, kłamcą go czynimy i nie masz w nas słowa jego.
8.DĄBR.GR.1961I gdybyśmy powiedzieli, żeśmy nie zgrzeszyli, czynimy Go kłamcą i nie masz w nas słowa Jego.
9.TYSIĄCL.WYD5Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.
10.BRYTYJKAJeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas Słowa jego.
11.POZNAŃSKAJeżeli mówimy, żeśmy nie zgrzeszyli, to czynimy Go kłamcą, a wtedy nie ma w nas Jego słowa.
12.WARSZ.PRASKAJeżeli twierdzimy, że nie dopuściliśmy się żadnego grzechu, to czynimy Go kłamcą i nie ma w nas nic z Jego nauki.
13.KALETAJeśli rzeklibyśmy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcą czynimy go, a słowa jego nie ma w nas.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli byśmy powiedzieli, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego Słowa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech - robilibyśmy z Niego kłamcę, nie byłoby w nas Jego Słowa.
16.TOR.NOWE.PRZ.Gdybyśmy powiedzieli, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego słowa.