« 1Jan 1:1 1 List Jana 1:2 1Jan 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A żywot objawion jest, i widzieliśmy, i świadczemy, i przepowiedamy wam żywot wieczny, który był u ojca i zjawił się nam.
2.WUJEK.1923(Bo żywot oznajmiony jest; i widzieliśmy, świadczymy i opowiadamy wam żywot wieczny, który był u Ojca i zjawił się nam.)
3.RAKOW.NT(A on żywot objawiony jest; i widzieliśmy, i świadczymy, i opowiedamy wam on żywot wieczny, który był u Ojca, a objawiony jest nam.)
4.GDAŃSKA.1881(Bo żywot objawiony jest i widzieliśmy, i świadczymy i zwiastujemy wam on żywot wieczny, który był u Ojca, i objawiony nam jest.)
5.GDAŃSKA.2017(Bo życie zostało objawione, a my je widzieliśmy i świadczymy o nim, i zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione).
6.JACZEWSKIto, mówię, Słowo żywota, które się nam okazało, które widzieliśmy, o którem świadczymy wam, jako o Życiu wiecznem, które było u Ojca, a które nam się objawiło;
7.MARIAWICI– albowiem Żywot objawiony został, – i widzieliśmy i świadczymy, i opowiadamy wam Żywot wieczny, Który był u Ojca i ukazał się nam.
8.DĄBR.WUL.1973(bo żywot objawiony był, a widzieliśmy, świadczymy i głosimy wam żywot wieczny, który był u Ojca i objawił się nam),
9.DĄBR.GR.1961(bo żywot objawiony był, a widzieliśmy, świadczymy i głosimy wam żywot wieczny, który był u Ojca i objawił się nam) –
10.TYSIĄCL.WYD5bo życie objawiło się: myśmy je widzieli, o nim zaświadczamy i oznajmiamy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione -
11.BRYTYJKAA żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został –
12.POZNAŃSKAŻycie to objawiło się, a my widzieliśmy je i dlatego dajemy świadectwo i głosimy wam życie wieczne, które było u Ojca, a nam się objawiło. -
13.WARSZ.PRASKAObjawiło się bowiem życie, a myśmy je widzieli i o nim świadczymy. Głosimy wam życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione.
14.KALETAA żywot objawiony_jest i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam żywot wieczny, który był u Ojca, i objawiony_jest nam.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(a życie zostało ukazane; więc zobaczyliśmy, zaświadczamy i oznajmiamy wam życie wieczne, które było od Ojca i zostało nam objawione).
16.EIB.BIBLIA.2016.LITŻycie bowiem zostało objawione! Poświadczamy to jako naoczni świadkowie! I przynosimy wam wieść o tym życiu wiecznym! Było ono u Ojca, lecz zostało nam objawione.
17.TOR.PRZ.A życie zostało ukazane i widzieliśmy, i świadczymy, i ogłaszamy wam to życie wieczne, które było u Ojca i nam zostało ukazane.