« 1Jan 1:2 1 List Jana 1:3 1Jan 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Cośmy widzieli i słyszeli opowiedamy wam, abyście i wy społeczność mieli znami. A społeczność lepak nasza z ojcem i z synem jego Jesusem Christem.
2.WUJEK.1923Cośmy widzieli i słyszeli, wam opowiadamy, abyście i wy towarzystwo mieli z nami: a towarzystwo nasze było z Ojcem i z Synem jego Jezusem Chrystusem.
3.RAKOW.NTCośmy widzieli i słyszeli, opowiedamy wam, abyście wy społeczność mieli z nami; a społeczność nasza jest z Ojcem i z Synem jego Jezusem Christusem.
4.GDAŃSKA.1881Cośmy, mówię, widzieli i słyszeli, to wam zwiastujemy, abyście i wy z nami społeczność mieli, a społeczność nasza, aby była z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem.
5.GDAŃSKA.2017To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność, a nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z jego Synem, Jezusem Chrystusem.
6.JACZEWSKIto Słowo, raz to jeszcze powtarzam, któreśmy widzieli i o którem słyszeliśmy, wam ogłaszamy, abyście się połączyli z naszą spółecznością, i abyśmy wszyscy byli w społeczności z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem.
7.MARIAWICICośmy widzieli i słyszeli, wam opowiadamy, abyście też i wy towarzystwo mieli z nami, a towarzystwo nasze żeby było z Ojcem i z Synem Jego Jezusem Chrystusem.
8.DĄBR.WUL.1973cośmy widzieli i słyszeli, to głosimy wam, abyście i wy współuczestnictwo mieli z nami oraz aby nasze uczestnictwo było z Ojcem i z Synem jego Jezusem Chrystusem.
9.DĄBR.GR.1961cośmy widzieli i słyszeli, to głosimy wam, abyście i wy współuczestnictwo mieli z nami; a uczestnictwo nasze jest z Ojcem i z Synem Jego Jezusem Chrystusem.
10.TYSIĄCL.WYD5cośmy ujrzeli i usłyszeli, oznajmiamy także wam, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo, znaczy: mieć je z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem.
11.BRYTYJKACo widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem.
12.POZNAŃSKATo, cośmy widzieli i słyszeli, głosimy również wam, abyście i wy mieli z nami łączność. A nasza łączność jest (łącznością) z Ojcem i Synem Jego Jezusem Chrystusem.
13.WARSZ.PRASKAGłosimy wam więc to, cośmy sami ujrzeli i usłyszeli, abyście byli jedno z nami. A być jedno z nami znaczy to być jedno z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem.
14.KALETACo słyszeliśmy i widzieliśmy, i zwiastujemy i wam, abyście i wy społeczność mieli z nami, a społeczność zaś nasza, waszą [była] z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy, to wam oznajmiamy, byście wy także mieli z nami wspólnotę, ale też, aby nasza wspólnota była z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo zatem, co zobaczyliśmy i o czym usłyszeliśmy, przekazujemy wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną wspólnotę. A ta wspólnota oznacza więź z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem.
17.TOR.PRZ.Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam ogłaszamy, byście i wy z nami mieli społeczność; a społeczność nasza jest z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem.