« 1Jan 1:4 1 List Jana 1:5 1Jan 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A to jest poselstwo którechmy słyszeli od niego, i opowiedamy wam, iż Bóg światło jest, a ciemności wnim niemasz ni jednej.
2.WUJEK.1923A to jest opowiadanie, któreśmy słyszeli od niego, i opowiadamy wam: Iż Bóg jest światłością, a żadnéj ciemności w nim niemasz.
3.RAKOW.NTA ta jest obietnica krórąśmy słyszeli od niego, i opowiedamy wam: Iż Bóg światłością jest, a ciemności w nim niemasz żadnej.
4.GDAŃSKA.1881A toć jest poselstwo, któreśmy słyszeli od niego i zwiastujemy wam: Iż Bóg jest światłość, a żadnej ciemności w nim nie masz.
5.GDAŃSKA.2017Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od niego i wam zwiastujemy, jest takie: Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności.
6.JACZEWSKIA oznajmiamy wam to, cośmy sami od tego Słowa słyszeli, że Bóg jest światłością i że ciemności żadnych w nim nie masz.
7.MARIAWICIA to jest zwiastowanie, któreśmy słyszeli od Niego i opowiadamy wam, że Bóg jest Światłością i w Nim żadnej ciemności niema.
8.DĄBR.WUL.1973A ta jest nowina, którąśmy słyszeli od niego i głosimy wam, że Bóg jest światłością i nie masz w nim żadnych ciemności.
9.DĄBR.GR.1961A ta jest nowina, którą słyszeliśmy od niego i głosimy wam, że Bóg jest światłością i nie masz w Nim żadnych ciemności.
10.TYSIĄCL.WYD5Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności.
11.BRYTYJKAA zwiastowanie to, które słyszeliśmy od niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności.
12.POZNAŃSKAA takie jest orędzie, które słyszeliśmy od Niego i wam głosimy: Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności.
13.WARSZ.PRASKAZwiastował wam zaś – i my to samo głosimy – że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności.
14.KALETAA jest to miłość poselstwa, które słyszeliśmy od niego i zwiastujemy wam: Że Bóg światłością jest, a ciemności w nim nie ma żadnej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem to jest obwieszczenie, które od niego usłyszeliśmy oraz wam oznajmiamy, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam przekazujemy, brzmi tak: Bóg jest Światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności.
17.TOR.PRZ.A to jest poselstwo, które słyszeliśmy od Niego i wam ogłaszamy, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności.