« 1Jan 2:11 1 List Jana 2:12 1Jan 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Piszę wam dziateczki że odpuszczone wam grzechy przez imię jego.
2.WUJEK.1923Piszę wam, synaczkowie! iż wam bywają odpuszczone grzechy dla imienia jego.
3.RAKOW.NTPiszę wam dziatki, iż odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego.
4.GDAŃSKA.1881Piszę wam, dziatki! iż wam są odpuszczone grzechy dla imienia jego.
5.GDAŃSKA.2017Piszę do was, dzieci, bo zostały wam przebaczone grzechy ze względu na jego imię.
6.JACZEWSKISynaczkowie, piszę wam, że dla imienia Bożego mogą być wam odpuszczone grzechy wasze.
7.MARIAWICITo wam piszę, synaczkowie, że wam bywają odpuszczone grzechy dla Imienia Jego.
8.DĄBR.WUL.1973Piszę wam, synaczkowie, że odpuszczają się wam grzechy dla imienia jego.
9.DĄBR.GR.1961Piszę wam, synaczkowie, że odpuszczają się wam grzechy dla imienia jego.
10.TYSIĄCL.WYD5Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię.
11.BRYTYJKAPiszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego.
12.POZNAŃSKAPiszę wam, dzieci, że przez Jego imię zostały wam odpuszczone grzechy.
13.WARSZ.PRASKAPragnę wam donieść, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię.
14.KALETAPiszę wam, dziatki, że odpuszczone_są wam grzechy dla imienia jego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Piszę wam, dzieci, że są wam odpuszczone grzechy z powodu jego Imienia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPiszę do was, dzieci, gdyż ze względu na Jego imię dostąpiliście przebaczenia grzechów.
17.TOR.PRZ.2023Piszę wam, dzieciątka, bo odpuszczone są wam grzechy ze względu na Jego imię.