« 1Jan 2:13 1 List Jana 2:14 1Jan 2:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Piszę wam dziateczki, żeście poznali ojca. Napisałem wam ojcowie, żeście poznali (onego który jest) od początku. Napisałem wam młodzieńcy, iż mocni jesteście, i słowo Boże w was trwa, i zwyciężyliście złośliwego.
2.WUJEK.1923Piszę wam, młodzieńcy! iżeście mocni, a słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złośnika.
3.RAKOW.NTPiszę wam dziateczki, iżeście poznali Ojca. Pisałem wam Ojcowie, iżeście poznali onego który jest od początku. Pisałem wam młodzieńcy, iż mocni jesteście, a ona mowa Boża w was mieszka, i zwyciężyliście onego złośnika.
4.GDAŃSKA.1881Piszę wam, dziateczki! żeście poznali Ojca. Pisałem wam, ojcowie! żeście poznali onego, który jest od początku. Pisałem wam, młodzieńcy! że jesteście mocni, a słowo Boże mieszka w was, a żeście zwyciężyli onego złośnika.
5.GDAŃSKA.2017Napisałem do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzieńcy, bo jesteście mocni i słowo Boże w was mieszka, i zwyciężyliście złego.
6.JACZEWSKIdzieci, - żeście poznali ojca. Oznajmiam wam, młodzieńcy, żeście mocni, że słowo Boże w was mieszka, i żeście pokonali szatana.
7.MARIAWICIPiszę wam, młodzi, że jesteście mocni, i słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście onego złego (ducha).
8.DĄBR.WUL.1973Piszę wam, dziateczki, żeście poznali Ojca. Piszę wam, młodzieńcy, że jesteście silni, a słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego ducha.
9.DĄBR.GR.1961Napisałem wam, dziateczki, że poznaliście Ojca. Napisałem wam, ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, że jesteście silni, a słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego ducha.
10.TYSIĄCL.WYD5Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, a zwyciężyliście Złego.
11.BRYTYJKANapisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego.
12.POZNAŃSKANapisałem wam, dzieci, że poznaliście Ojca. Napisałem wam, ojcowie, że poznaliście Tego, który był od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, że jesteście mocni, słowo Boże w was trwa i zwyciężyliście Złego.
13.WARSZ.PRASKATak więc napisałem wam, dzieci, że już znacie waszego Ojca; wam, ojcowie, zaś, że poznaliście Tego, który istnieje od początku; i wam, młodzieńcy, że zostaliście umocnieni i że nauka Boża trwa w was, i wreszcie, że zwyciężyliście Złego.
14.KALETAPisałem wam, dziateczki, że poznaliście Ojca. Pisałem wam, ojcowie, że poznaliście [tego, który jest] od początku. Pisałem wam, młodzieńcy, że mocni jesteście, a słowo Boże w was mieszka, a zwyciężyliście złośnika.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Napisałem wam, dzieci, że poznaliście Ojca. Napisałem wam, rodzice, że poznaliście Tego od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, że jesteście mocni, i mieszka w was Słowo Boga, więc zwyciężyliście złego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNapisałem do was, dzieci, gdyż poznaliście Ojca. Napisałem do was, ojcowie, gdyż poznaliście Tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzi, gdyż jesteście mocni i trwa w was Słowo Boże - i zwyciężyliście złego.
17.TOR.PRZ.Pisałem wam, ojcowie, bo poznaliście Tego, który jest od początku. Pisałem wam, młodzieńcy, bo jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego.