« 1Jan 2:14 1 List Jana 2:15 1Jan 2:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie miłujcie świata, ani co na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie masz miłości ojca wnim.
2.WUJEK.1923Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeźli kto miłuje świat, niemasz w nim ojcowskiéj miłości.
3.RAKOW.NTNie miłujcie świata, ani tego co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, niemasz miłości Ojca w nim.
4.GDAŃSKA.1881Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie; jeźli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej.
5.GDAŃSKA.2017Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
6.JACZEWSKINie miłujcie świata ani tego, co na świecie jest. Kto miłuje świat, w tym nie masz miłości Bożej,
7.MARIAWICINie miłujcie tego świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, niemasz w nim miłości Ojcowskiej.
8.DĄBR.WUL.1973Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości Ojca.
9.DĄBR.GR.1961Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości Ojca.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
11.BRYTYJKANie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
12.POZNAŃSKANie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
13.WARSZ.PRASKANie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie, bo kto miłuje świat, w tym nie ma miłości Ojca.
14.KALETANie miłujcie świata, ani [tego, co] na świecie; jeśli ktoś miłuje świat, nie ma miłości ojcowskiej w nim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie miłujcie tego porządku świata, ani rzeczy w tym porządku. Jeśli ktoś miłuje ten porządek, nie ma w nim miłości Ojca.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca.
17.TOR.PRZ.2023Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie; jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.