« 1Jan 2:15 1 List Jana 2:16 1Jan 2:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdyż wszytko co na świecie, pożądliwość ciała, i pożądliwość oczu, i hardość żywota, nie jest z ojca, ale z świata jest.
2.WUJEK.1923Albowiem wszystko, co jest na świecie, jest pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota, która nie jest z Ojca, ale jest z świata.
3.RAKOW.NTAbowiem wszytko co jest na świecie, pożądliwość ciała, i pożądliwość oczu, i chełpliwość żywota, nie jest z Ojca, ale z świata jest.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem wszystko, co jest na świecie, jako pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha żywota, toć nie jest z Ojca, ale jest z świata.
5.GDAŃSKA.2017Wszystko bowiem, co jest na świecie – pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia – nie pochodzi od Ojca, ale od świata.
6.JACZEWSKIbo wszystko, co na świecie jest, jest pożądliwością ciała, pożądliwością oczu i pychą żywota, a pożądliwość i pycha nie są z Boga ale ze świata.
7.MARIAWICIBo wszystko, co na świecie jest, to pożądliwość ciała, i pożądliwość oczu, i pycha żywota, która nie jest z Ojca, ale ze świata jest.
8.DĄBR.WUL.1973Albowiem wszystko, co jest na świecie: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota, nie pochodzi od Ojca, ale ze świata.
9.DĄBR.GR.1961Albowiem wszystko, co jest na świecie: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota nie pochodzą od Ojca, ale ze świata.
10.TYSIĄCL.WYD5Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, pochodzi nie od Ojca, lecz od świata.
11.BRYTYJKABo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata.
12.POZNAŃSKAAlbowiem wszystko, co jest na świcie: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i chełpienie się bogactwem - nie pochodzi od Ojca, lecz ze świata.
13.WARSZ.PRASKAWszystko bowiem, co jest w świecie – pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, wynoszenie się z powodu rzeczy doczesnych – pochodzi nie od Ojca, lecz od tego świata.
14.KALETAAlbowiem wszystko, [co jest] na świecie: pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha żywota, nie jest z Ojca, ale ze świata jest.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ wszystko w tym porządku pożądanie ciała wewnętrznego, pożądanie oczu oraz chełpliwość życia nie jest z Ojca, ale jest ze świata.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo to wszystko, co steruje światem: żądze ciała, żądze oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od Ojca. To należy do świata.
17.TOR.PRZ.Bo wszystko, co jest na świecie: pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale jest ze świata.