« 1Jan 2:16 1 List Jana 2:17 1Jan 2:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A świat przemija, i pożądliwość jego, kto lepak czyni wolą Bożą, trwa na wieki.
2.WUJEK.1923A świat przemija i pożądliwość jego; lecz kto czyni wolą Bożą, trwa na wieki.
3.RAKOW.NTA świat przemija, i pożądliwość jego; Lecz kto czyni wolą Bożą, trwa na wieki.
4.GDAŃSKA.1881Światci przemija i pożądliwość jego; ale kto czyni wolę Bożą, trwa na wieki.
5.GDAŃSKA.2017A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki.
6.JACZEWSKIŚwiat przemija jako i pożądliwość jego; kto zaś spełnia wolę Bożą, ten żyć będzie na wieki.
7.MARIAWICIA świat i pożądliwość jego przemijają. Ale kto wolę Bożą pełni, trwa na wieki.
8.DĄBR.WUL.1973A przemija świat i pożądliwość jego. Lecz kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki.
9.DĄBR.GR.1961A przemija świat i pożądliwości jego. Lecz kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki.
10.TYSIĄCL.WYD5Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.
11.BRYTYJKAI świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki.
12.POZNAŃSKAA świat przemija wraz ze swą pożądliwością; kto zaś spełnia wolę Boga, ten trwa na wieki.
13.WARSZ.PRASKATymczasem świat przemija razem ze swymi pożądliwościami; ten zaś, kto wypełnia wolę Bożą, ostoi się na wieczność.
14.KALETAA świat przemija i pożądliwość jego; [kto] zaś czyni wolę Bożą, trwa na wieki.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz ten porządek i jego pożądanie przemija; a kto czyni wolę Boga, pozostaje na wieczność.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITŚwiat natomiast przemija, a wraz z nim jego żądze. Ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki.
17.TOR.PRZ.A świat przemija i jego pożądliwość; lecz kto czyni wolę Boga, trwa na wieki.