« 1Jan 2:18 1 List Jana 2:19 1Jan 2:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Znas wyszli ale nie byli znas. Bo jeśliby znas byli, przetrwaliby znami, ale aby się okazało że nie wszytcy są znas.
2.WUJEK.1923Z nas wyszli, ale nie byli z nas; bo gdyby z nas byli, wżdyby z nami byli wytrwali; ale odbiegli, aby sie okazali, iż wszyscy z nas nie są.
3.RAKOW.NTZ nas wyszli, ale nie byli z nas. Abowiem gdyby byli z nas, wzdyćby wytrwali byli z nami; Ale z nas wyszli, aby się okazali iż nie są wszyscy z nas.
4.GDAŃSKA.1881Z nas wyszli, ale nie byli z nas; albowiem gdyby byli z nas, zostaliby byli z nami; ale wyszli z nas, aby objawieni byli, iż wszyscy nie byli z nas.
5.GDAŃSKA.2017Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas.
6.JACZEWSKIAntychrystowie ci od nas wyszli, ale z nas oni nie byli, bo gdyby z nas byli, wytrwaliby z nami. Że odeszli od nas, to już jest dowodem, że z nas nie byli.
7.MARIAWICIZ nas wprawdzie wyszli, ale nie byli z nas, bo gdyby z nas byli, z pewnościąby byli z nami wytrwali; ale (się tak stało), aby to jawna rzecz była, że nie wszyscy są z nas.
8.DĄBR.WUL.1973Spośród nas wyszli, ale nie byli z nas, bo gdyby z nas byli, zaiste wytrwaliby z nami, ale aby się okazało, że nie wszyscy z nas są.
9.DĄBR.GR.1961Spomiędzy nas wyszli, ale nie byli z nas, bo gdyby z nas byli, wytrwaliby z nami, ale ażeby się okazało, że nie wszyscy z nas są.
10.TYSIĄCL.WYD5Wyszli oni spośród nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli z nas, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są z nas.
11.BRYTYJKAWyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas.
12.POZNAŃSKAOni wyszli z nas, lecz z nas nie byli; jeśliby bowiem z nas byli, to pozostaliby z nami. Lecz w ten sposób wyszło na jaw, że nie wszyscy do nas należą.
13.WARSZ.PRASKALudzie ci wyszli co prawda spośród nas, lecz w rzeczywistości nie należeli do nas. Gdyby bowiem należeli do nas, pozostaliby z nami. Odeszli zaś po to, żeby się okazało, iż nie wszyscy są z nami.
14.KALETAZ nas wyszli, ale nie byli z nas; gdyby bowiem byli z nas, zostaliby_byli z nami; ale aby objawieni_byli, że nie byli wszyscy z nas.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z nas wyszli, ale nie byli z nas. Bo gdyby byli z nas, pozostaliby z nami. Ale to się stało dlatego, by mogło zostać pokazane, że nie wszyscy są z nas.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWyszli oni z nas, lecz nie należeli do nas. Bo gdyby należeli do nas, pozostaliby z nami. W ten sposób stało się jasne, że nie wszyscy należą do nas.
17.TOR.PRZ.Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas; jeśli bowiem byliby z nas, trwaliby z nami; lecz to się stało, aby zostało ujawnione, że nie wszyscy są z nas.