« 1Jan 2:1 1 List Jana 2:2 1Jan 2:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ten jest ubłaganie za grzechy nasze, a nie jedno za nas, ale i za wszego świata.
2.WUJEK.1923A on jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale i wszego świata.
3.RAKOW.NTA on ubłaganiem jest za grzechy nasze; a nie za nasze tylko, ale i za wszytkiego świata.
4.GDAŃSKA.1881A on jest ubłaganiem za grzechy nasze; a nie tylko za nasze, ale też za grzechy wszystkiego świata.
5.GDAŃSKA.2017I on jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata.
6.JACZEWSKIOn jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nietylko za nasze, ale i za grzechy całego świata.
7.MARIAWICIA Ten jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale i za całego świata.
8.DĄBR.WUL.1973Jest on przebłaganiem za grzechy nasze i nie tylko za nasze, ale nawet całego świata.
9.DĄBR.GR.1961Jest on przebłaganiem za grzechy nasze, i nie tylko nasze, ale nawet całego świata.
10.TYSIĄCL.WYD5On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.
11.BRYTYJKAOn ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.
12.POZNAŃSKAOn właśnie jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, nie tylko zresztą za nasze, lecz również za grzechy całego świata.
13.WARSZ.PRASKAOn to właśnie sam jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy; zresztą nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata.
14.KALETAA on ubłaganiem jest za grzechy nasze; nie za nasze zaś tylko, ale i za całego świata.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On jest sposobem przebłagania za nasze grzechy; i nie tylko za nasze, ale też za całego świata.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOn jest przebłaganiem za nasze grzechy. Lecz nie tylko za nasze. Również za grzechy całego świata.
17.TOR.PRZ.2023On też jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata.