« 1Jan 2:20 1 List Jana 2:21 1Jan 2:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie pisałem wam, że nie wiecie prawdy, ale że ją wiecie, a iż wszelkie kłamstwo zprawdy nie jest.
2.WUJEK.1923Nie pisałem wam jako nieznającym prawdy; ale jako ją znającym, a że każde kłamstwo nie jest z prawdy.
3.RAKOW.NTNie pisałem wam jakobyście nie znali prawdy, ale iż znacie ją, a iż każde kłamstwo z prawdy nie jest.
4.GDAŃSKA.1881Nie pisałem wam, przeto żeście prawdy nie znali, ale że ją znacie, a iż wszelkie kłamstwo nie jest z prawdy.
5.GDAŃSKA.2017Napisałem do was nie dlatego, że nie znaliście prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy.
6.JACZEWSKII to, co napisałem, to nie dlatego, aby was uczyć, lecz aby wam tylko przypomnieć, że kłamstwo nie rodzi się z prawdy.
7.MARIAWICINie pisałem wam, jakobyście prawdy nie znali, ale jako tym, którzy ją znają, i że żadne kłamstwo nie jest z prawdy.
8.DĄBR.WUL.1973Nie napisałem wam jako nie znającym prawdy, ale jako tym, którzy ją znają, że żadne kłamstwo nie jest z prawdy.
9.DĄBR.GR.1961Nie napisałem wam, jakbyście nie znali prawdy, ale właśnie dlatego, że ją znacie: że żadne kłamstwo nie jest z prawdy.
10.TYSIĄCL.WYD5Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi.
11.BRYTYJKANie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy.
12.POZNAŃSKANie napisałem wam, że nie znacie prawdy, lecz że ją znacie i wiecie, iż żadne kłamstwo nie pochodzi z prawdy.
13.WARSZ.PRASKADlatego też ja nigdy nie pisałem, że nie znacie prawdy, bo ją w rzeczywistości znacie. A żaden fałsz nie może zrodzić się z prawdy.
14.KALETANie pisałem wam, że nie znacie prawdy, ale że znacie ją, a iż wszelkie kłamstwo z prawdy nie jest.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie napisałem wam dlatego, że nie znacie prawdy lecz dlatego, że ją znacie; a wszelkie kłamstwo nie jest z prawdy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie napisałem do was dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i wiecie, że prawda nie ma nic wspólnego z kłamstwem.
17.TOR.PRZ.Nie napisałem wam, że nie znacie prawdy, ale że ją znacie, i że każde kłamstwo nie jest z prawdy.