« 1Jan 2:22 1 List Jana 2:23 1Jan 2:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszelki przący się syna, ani ojca ma. Kto wyznawa syna, i (syna i) ojca ma.
2.WUJEK.1923Każdy, co się przy Syna, ani Ojca ma. Kto wzywa Syna, i Ojca ma.
3.RAKOW.NTWszelki który się przy Syna, ani Ojca ma. Kto wyznawa Syna, i Ojca ma.
4.GDAŃSKA.1881Każdy, co się zapiera Syna, i Ojca nie ma; a kto wyznaje Syna, ma i Ojca.
5.GDAŃSKA.2017Każdy, kto wypiera się Syna, nie ma i Ojca. Kto zaś wyznaje Syna, ma i Ojca.
6.JACZEWSKIKto zaprzecza istnieniu Syna, ten i istnieniu Ojca zaprzecza; a kto uznaje Syna, ten i Ojca uznaje.
7.MARIAWICIWszelki kto przeczy Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ten ma i Ojca.
8.DĄBR.WUL.1973Każdy, który się zapiera Syna, nie ma i Ojca, a kto wyznaje Syna, ma i Ojca.
9.DĄBR.GR.1961Każdy, kto się zapiera Syna, nie ma i Ojca, a kto wyznaje Syna, ma i Ojca.
10.TYSIĄCL.WYD5Ktokolwiek nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.
11.BRYTYJKAKażdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca.
12.POZNAŃSKAKażdy, kto wypiera się Syna, nie ma też i Ojca;
13.WARSZ.PRASKAKażdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też nic wspólnego i z Ojcem. Kto zaś uznaje Syna, jedno stanowi także i z Ojcem.
14.KALETAKażdy, [co] się_zapiera Syna, [i] Ojca nie ma; [kto] wyznaje Syna, i Ojca ma.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Każdy, kto zaprzecza Synowi nie ma i Ojca; a kto uznaje Syna ma i Ojca.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNikt, kto odrzuca Syna, nie ma również Ojca. Każdy natomiast, kto przyznaje się do Syna, ma także Ojca.
17.TOR.PRZ.Każdy, kto zapiera się Syna, nie ma i Ojca; a kto wyznaje Syna, ma i Ojca.