« 1Jan 2:24 1 List Jana 2:25 1Jan 2:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ta jest obietnica, którą sam obiecał nam, żywot wieczny.
2.WUJEK.1923A ta jest obietnica, którą on nam obiecał, żywot wieczny.
3.RAKOW.NTA ta jest obietnica którą on obiecał nam, żywot on wieczny.
4.GDAŃSKA.1881A tać jest obietnica, którą on nam obiecał, to jest żywot on wieczny.
5.GDAŃSKA.2017A to jest obietnica, którą on nam dał – życie wieczne.
6.JACZEWSKIW nagrodę za tę wierność przyobiecał nam Bóg życie wieczne.
7.MARIAWICIA ta jest obietnica, którą On nam obiecał, – żywot wieczny.
8.DĄBR.WUL.1973A obietnicą, którą on nam dał, jest żywot wieczny.
9.DĄBR.GR.1961A obietnicą, którą On nam dał, jest żywot wieczny.
10.TYSIĄCL.WYD5A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne.
11.BRYTYJKAA obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny.
12.POZNAŃSKAA obietnicą, którą On nam dał jest życie wieczne.
13.WARSZ.PRASKAA On sam przyobiecał nam życie wieczne.
14.KALETAA ta jest obietnica, którą on obiecał nam: żywot wieczny.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A to jest obietnica, którą on nam ogłosił życie wieczne.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA łączy się z tym obietnica, którą sam nam złożył - życie wieczne.
17.TOR.PRZ.2023A taka jest obietnica, którą On nam złożył życie wieczne.