« 1Jan 2:26 1 List Jana 2:27 1Jan 2:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A namazanie któreście wzięli od niego, niech w was trwa; a nie potrzebujecie, aby was kto uczył; ale jako jego namazanie uczy was o wszytkiem a prawdziwe jest i nie fałszywe, i jak nauczyło was, (tak) wniem trwajcie.
2.WUJEK.1923A pomazanie, któreście wzięli od niego, niechaj w was trwa. A nie potrzebujecie, aby was kto uczył; ale jako pomazanie jego uczy was o wszystkiem, i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwo, a jako nauczyło was, trwajcie w niem.
3.RAKOW.NTA pomazanie któreście wy wzięli od niego, w was trwa, a nie macie potrzeby aby kto uczył was; Ale jako to pomazanie uczy was o wszytkich rzeczach, a prawdziwe jest, a nie jest kłamstwem; a jako nauczyło was, także trwać będziecie w nim.
4.GDAŃSKA.1881Ale to pomazanie, któreście wy wzięli od niego, zostaje w was, a nie potrzebujecie, aby was kto uczył: ale jako to pomazanie uczy was o wszystkiem, a jest prawdziwe, i nie jest kłamstwem, a jako was nauczyło, tak w niem zostaniecie.
5.GDAŃSKA.2017Ale to namaszczenie, które otrzymaliście od niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, tak w nim pozostaniecie.
6.JACZEWSKINauka, którąście od Ducha świętego otrzymali, niech was nigdy nie opuszcza. Gdy Duch święty jest z wami, innego nauczyciela nie potrzebujecie. To jest prawdą, czego Duch święty was uczy: nauki tej trzymajcie się.
7.MARIAWICIAle Pomazanie to, któreście wzięli od Niego, niechaj w was trwa, a nie będzie wam potrzeba, aby was kto miał nauczać; ale jako Pomazanie Jego uczy was o wszystkiem i prawdą jest ono, a nie jest kłamstwem; i jako was nauczyło, tak w tem trwajcie.
8.DĄBR.WUL.1973A namaszczenie, które od niego otrzymaliście, niechaj w was trwa. I nie potrzebujecie, aby was kto pouczał, ale skoro namaszczenie jego poucza was o wszystkim, jest ono prawdziwe i nie masz w nim kłamstwa. Jako was pouczyło, tak w tym trwajcie.
9.DĄBR.GR.1961Ale w was trwa namaszczenie, które od Niego otrzymaliście. I nie potrzebujecie, aby was kto pouczał, skoro namaszczenie Jego poucza was o wszystkim – a jest ono prawdziwe i nie masz w nim kłamstwa – jak was pouczyło, tak w tym trwajcie.
10.TYSIĄCL.WYD5Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w nim tak, jak was nauczyło.
11.BRYTYJKAAle to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie.
12.POZNAŃSKAA namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i dlatego nie ma potrzeby, żeby was ktoś jeszcze pouczał; lecz ponieważ namaszczenie Jego poucza was o wszystkim - a jest ono prawdziwe, a nie kłamliwe - dlatego trwajcie w nim tak, jak was ono pouczyło.
13.WARSZ.PRASKAWy zaś starajcie się o to, by pozostawało w was zawsze namaszczenie otrzymane od Niego. Nie potrzebujecie też innych pouczeń od nikogo, gdyż Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Jest to pouczenie niezawodne i w pełni prawdziwe. Trwajcie tedy przy Nim tak, jak was nauczył.
14.KALETAA wy, pomazanie, które wzięliście od niego, zostaje w was, a nie macie potrzeby, aby ktoś uczył was, ale jako jego duch uczy was o wszystkim, a prawdziwy jest, i nie jest kłamstwem, a jako nauczył was, zostańcie w nim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz wy macie namaszczenie, które otrzymaliście od niego; ono w was pozostaje, więc nie macie potrzeby, aby was ktoś nauczał. Ale jakby to jego namaszczenie naucza was względem wszystkich spraw, jest prawdziwe i nie jest kłamstwem; a jak was nauczyło, tak w nim trwajcie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli zaś chodzi o was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył. Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono też jest prawdziwe. Nie ma nic wspólnego z kłamstwem. I jak was pouczyło, tak w nim trwajcie.
17.TOR.PRZ.A wy, którzy otrzymaliście to namaszczenie od Niego, ono trwa w was i nie macie potrzeby, aby was ktoś nauczał; ale jak Jego namaszczenie naucza was o wszystkim i jest prawdziwe, i nie jest kłamstwem, i jak was nauczył, tak będziecie w Nim trwać.