« 1Jan 2:27 1 List Jana 2:28 1Jan 2:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A teraz dziateczki trwajcie wniem, abychmy, gdy się zjawi, mieli śmiałość, i nie zawstydzeni od niego wprzyściu jego.
2.WUJEK.1923I teraz, synaczkowie! trwajcie w nim, abyśmy, gdy się okaże, ufanie mieli, a nie byli zawstydzeni od niego w przyjściu jego.
3.RAKOW.NTI teraz, dziateczki, trwajcie w nim; abyśmy, gdy się okaże, mieli beśpieczność, a nie zawstydzeni byli od niego, w ono przyście jego.
4.GDAŃSKA.1881I teraz, dziateczki! zostańcie w niem, abyśmy, gdy się ukaże, ufanie mieli, a nie byli zawstydzeni od niego w przyjściu jego.
5.GDAŃSKA.2017A teraz, dzieci, pozostańcie w nim, abyśmy, gdy się ukaże, mieli ufność i nie zostali zawstydzeni przez niego w czasie jego przyjścia.
6.JACZEWSKIOtóż synaczkowie, trzymajcie się tej nauki Ducha świętego, abyśmy mieli ufiność w Synu Bożym, gdy się on ukaże, i abyśmy się nie zawstydzili, gdy przyjdzie.
7.MARIAWICITeraz tedy, synaczkowie, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się ukaże, mieli śmiałość i nie byli pohańbieni od Niego w czasie przyjścia Jego.
8.DĄBR.WUL.1973A teraz synaczkowie, trwajcie w nim, abyśmy gdy się zjawi, mieli ufność i nie byli przez niego zawstydzeni w dzień przyjścia jego.
9.DĄBR.GR.1961A teraz, synaczkowie, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się zjawi, mieli ufność i nie byli przez Niego zawstydzeni w dzień przyjścia Jego.
10.TYSIĄCL.WYD5Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu.
11.BRYTYJKAA teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.
12.POZNAŃSKAA teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy w chwili Jego objawienia z ufnością a nie wstydem mogli stanąć przed Nim w dniu Jego ponownego przyjścia.
13.WARSZ.PRASKATrwajcie przy Nim właśnie teraz, dzieci drogie, abyśmy mogli z całą ufnością oczekiwać Jego ukazania się i nie doznać zawstydzenia w dzień Jego przyjścia.
14.KALETAAbyśmy, gdy się_ukaże, mieli ufanie, a nie byli_zawstydzeni w przyjściu jego od niego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem teraz, dzieci, pozostawajcie w nim, abyśmy mieli też wolność w jego przyjściu, oraz nie doznali od niego zawstydzenia, kiedy zostanie ukazany.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się ukaże, mogli śmiało wyjść Mu naprzeciw i w czasie Jego przyjścia nie zostali przez Niego zawstydzeni.
17.TOR.PRZ.A teraz, dzieciątka, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się ukaże, ciągle mieli ufną odwagę i nie zostali przez Niego zawstydzeni przy Jego przyjściu.