« 1Jan 2:2 1 List Jana 2:3 1Jan 2:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wtym znamy, żeśmy go poznali, jeśli przykazania jego chowamy.
2.WUJEK.1923A przez to wiemy, iżeśmy go poznali, jeźlibyśmy przykazania jego zachowywali.
3.RAKOW.NTA przez to znamy iżeśmy poznali go, jeśli przykazania jego zachowywamy.
4.GDAŃSKA.1881A przez to wiemy, żeśmy go poznali, jeźli przykazania jego zachowujemy.
5.GDAŃSKA.2017A po tym poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przykazania.
6.JACZEWSKII o tem też wiedzmy, że miłujemy Boga wówczas, gdy przykazania jego zachowujemy.
7.MARIAWICII przez to wiemy, żeśmy Go poznali, jeśli będziemy przykazania Jego zachowywać.
8.DĄBR.WUL.1973A przez to wiemy, żeśmy go poznali, że przykazania jego zachowujemy.
9.DĄBR.GR.1961A wiemy, żeśmy go poznali, bo przykazania jego zachowujemy.
10.TYSIĄCL.WYD5Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania.
11.BRYTYJKAA z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy.
12.POZNAŃSKAPo tym poznajemy, że Go znamy, iż wypełniamy Jego przykazania.
13.WARSZ.PRASKAJeżeli zachowujemy Jego przykazania, to możemy być pewni, że Go znamy.
14.KALETAA przez to wiemy, że poznaliśmy go, jeśli przykazań jego strzeżemy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A po tym się przekonujemy, że go poznaliśmy, jeśli strzeżemy jego przykazań.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITO tym, że Go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy Jego przykazań.
17.TOR.PRZ.A po tym poznajemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy.