« 1Jan 2:3 1 List Jana 2:4 1Jan 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto mówi: poznałem go, a przykazań jego nie chowa, kłamca jest - a wtem prawdy nie masz.
2.WUJEK.1923Kto mówi, że go zna, a przykazania jego nie chowa, kłamcą jest, a prawdy w nim niemasz.
3.RAKOW.NTKto mówi: Poznałem go! a przykazania jego nie zachowywa, kłamcą jest, a w tym prawdy niemasz;
4.GDAŃSKA.1881Kto mówi: Znam go, a przykazania jego nie zachowuje, kłamcą jest, a prawdy w nim nie masz.
5.GDAŃSKA.2017Kto mówi: Znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy.
6.JACZEWSKIKto mówi, że miłuje Boga, a przykazań jego nie zachowuje, ten jest kłamcą i prawdy w nim nie masz;
7.MARIAWICIKto mówi, że Go zna, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i w tym prawdy niemasz.
8.DĄBR.WUL.1973Kto twierdzi, że go zna, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i nie masz w nim prawdy.
9.DĄBR.GR.1961Kto twierdzi, że go zna, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i nie masz w nim prawdy.
10.TYSIĄCL.WYD5Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy.
11.BRYTYJKAKto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.
12.POZNAŃSKAKto mówi: "Znam Go", a przykazań Jego nie zachowuje, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy.
13.WARSZ.PRASKAKto zaś mówi, że Go zna, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest [zwykłym] kłamcą i nie ma w nim prawdy.
14.KALETA[Kto] mówi, że: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest, a prawdy Bożej nie ma.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto mówi, że go poznał, a nie strzeże jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto twierdzi, że Go poznał, lecz nie przestrzega Jego przykazań, ten jest kłamcą, jest daleki od prawdy.
17.TOR.PRZ.2023Kto mówi: Poznałem Go, a nie zachowuje Jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy;