« 1Jan 2:6 1 List Jana 2:7 1Jan 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Namilszy, nie nowe przykazanie piszę wam, ale przykazanie dawne, któreście mieli od początku, przykazanie dawne jest słowo, któreście słyszeli od początku.
2.WUJEK.1923Najmilejsi! nie nowe rozkazanie wam piszę, ale rozkazanie stare, któreście mieli od początku. Stare rozkazanie jest słowo, któreście słyszeli.
3.RAKOW.NTBracia! nie przykazanie nowe piszę wam, ale przykazanie stare, któreście mieli od początku. Przykazanie ono stare, jest ona mowa którąście słyszeli od początku.
4.GDAŃSKA.1881Bracia! nie nowe przykazanie wam piszę, ale przykazanie stare, któreście mieli od początku; a to stare przykazanie jest ono słowo, któreście słyszeli od początku.
5.GDAŃSKA.2017Bracia, nie piszę wam nowego przykazania, ale przykazanie stare, które mieliście od początku. Tym starym przykazaniem jest słowo, które słyszeliście od początku.
6.JACZEWSKINajmilsi, przykazanie, o którem tu piszę, nie jest nowem ale starem przykazaniem, któreście mieli od początku. Raz to jeszcze powtarzam, że przykazanie to o miłości jest starem przykazaniem.
7.MARIAWICINajmilsi, nie nowe wam przykazanie piszę, ale przykazanie stare, któreście mieli od początku. A tem przykazaniem starem jest to słowo, któreście słyszeli.
8.DĄBR.WUL.1973Najmilsi! Nie piszę wam o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu starym, któreście mieli od dawna: tym starym przykazaniem jest słowo, któreście słyszeli.
9.DĄBR.GR.1961Umiłowani! Nie piszę wam o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu starym, które mieliście od początku: tym starym przykazaniem jest słowo, które słyszeliście.
10.TYSIĄCL.WYD5Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym od dawna, które mieliście od samego początku; tym dawnym przykazaniem jest nauka, którą posłyszeliście.
11.BRYTYJKAUmiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku; a tym przykazaniem dawnym jest to Słowo, które słyszeliście.
12.POZNAŃSKAUmiłowani, nie piszę wam o nowym przykazaniu, lecz o przykazaniu starym, które mieliście od początku; tym dawnym przykazaniem jest słowo, któreście słyszeli.
13.WARSZ.PRASKANie podaję wam tu, najmilsi, nowego przykazania. Jest to nakaz istniejący od dawna, znany wam od samego początku jako nauka, którą już słyszeliście.
14.KALETANajmilsi! nie nowe przykazanie piszę wam, ale przykazanie stare, które mieliście od początku; przykazanie stare jest słowo, które słyszeliście.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bracia, nie piszę wam nowego przykazania, ale przykazanie stare, które mieliście od początku. Starym przykazaniem jest to słowo, które usłyszeliście od początku.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDrodzy, nie podaję wam nowego przykazania. Przypominam wam dawne, to, które znacie od początku. Tym dawnym przykazaniem jest słowo, które usłyszeliście.
17.TOR.PRZ.Bracia! Nie piszę wam nowego przykazania, ale stare przykazanie, które mieliście od początku; tym starym przykazaniem jest to Słowo, które usłyszeliście od początku.