« 1Jan 2:7 1 List Jana 2:8 1Jan 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zasię przykazanie nowe piszę wam, co jest prawda wnim, i w was: Że ciemność przemija, a światło prawdziwe już świeci.
2.WUJEK.1923Zasię rozkazanie nowe piszę wam, co prawda jest i w nim i w was, że ciemności przeminęły, a prawdziwa światłość już świeci.
3.RAKOW.NTZasię przykazanie nowe piszę wam, które jest prawdziwe w nim, i w was; iż ciemność przemija, a ona światłość pradziwa już świeci.
4.GDAŃSKA.1881Zasię przykazanie nowe piszę wam, które jest prawdziwe w nim i w was; iż ciemność przemija, a prawdziwa ona światłość już świeci.
5.GDAŃSKA.2017Zarazem piszę wam nowe przykazanie, które jest prawdziwe w nim i w was, ponieważ ciemność przemija, a prawdziwa światłość już świeci.
6.JACZEWSKIAle i nową wam rzecz ogłaszam, rzecz Bogu i wam znaną, a rzeczą tą jest: że ciemności już przeminęły, a zaświeciła prawdziwa jasność.
7.MARIAWICIAle i przykazanie nowe piszę wam, które jest prawdziwe i w Nim i w was, że ciemności przeminęły, a prawdziwa światłość już świeci.
8.DĄBR.WUL.1973Ale też o nowym przykazaniu piszę wam, które prawdziwe jest i w nim, i w was: że przeminęły ciemności, a jaśnieje już prawdziwa światłość.
9.DĄBR.GR.1961Ależ też o nowym przykazaniu piszę wam, o tym, co prawdziwe jest i w nim i w was: że oto przemijają ciemności i jaśnieje już prawdziwa światłość.
10.TYSIĄCL.WYD5A jednak piszę wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w nas, ponieważ ciemności ustępują, a jaśnieje już prawdziwa światłość.
11.BRYTYJKAA jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci.
12.POZNAŃSKAA jednak piszę wam znowu o nowym przykazaniu - które jest prawdziwe w Nim i w was - ponieważ ciemność mija, a prawdziwa światłość już świeci.
13.WARSZ.PRASKAA jednak jest to także nowe przykazanie. Jego cała prawda okazała się po raz pierwszy w Nim i w nas. Znikają bowiem już ciemności i ukazuje się światłość prawdziwa.
14.KALETAZasię przykazanie nowe piszę wam, które jest prawdziwe i w nim, i w was; że ciemność przemija, a światłość prawdziwa już świeci.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zarazem piszę wam nowe przykazanie, które w nim i w was jest prawdziwe; że ciemność przemija, a prawdziwa światłość już się wydobywa na jaw.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA jednak ogłaszam wam nowe przykazanie. Sprawdza się ono w Nim i w was. Ciemność bowiem przemija i jaśnieje już prawdziwe Światło.
17.TOR.PRZ.Jednak ponownie piszę wam nowe przykazanie, które jest prawdziwe w Nim i w was; bo ciemność przemija, a prawdziwa światłość już świeci.