« 1Jan 2:8 1 List Jana 2:9 1Jan 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto mówi (siebie) wświatle być, a brata swego nienawidzi, wciemności jest aż dotąd.
2.WUJEK.1923Kto mówi, iż jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, aż dotąd jest w ciemności.
3.RAKOW.NTKto mówi iż w światłości jest, a brata swego nienawidzi, w ciemności jest aż dotąd.
4.GDAŃSKA.1881Kto mówi, iż jest w światłości, a brata swego nienawidzi, w ciemności jest aż dotąd.
5.GDAŃSKA.2017Kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swego brata, dotąd jeszcze jest w ciemności.
6.JACZEWSKIOtóż kto mówi, że jest w światłości, a brata swego nienawidzi, ten w ciemności jest jeszcze,
7.MARIAWICIKto mówi, że w światłości jest, a brata swojego nienawidzi, ten dotychmiast w ciemnościach jest.
8.DĄBR.WUL.1973Kto twierdzi, że jest w światłości, a brata swego nienawidzi, dotychczas jest w ciemności.
9.DĄBR.GR.1961Kto twierdzi, że jest w światłości, a brata swego nienawidzi, nadal jest w ciemności.
10.TYSIĄCL.WYD5Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności.
11.BRYTYJKAKto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal.
12.POZNAŃSKAKto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swego brata, ten wciąż jeszcze jest w ciemności.
13.WARSZ.PRASKAJeżeli tedy ktoś twierdzi, że żyje w światłości, a równocześnie żywi nienawiść do swego brata, to nadal trwa w ciemności.
14.KALETA[Kto] mówi, [że] w światłości jest, a brata swego nienawidzi, kłamcą jest i w ciemności jest aż dotąd.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swego brata, aż do teraz jest w ciemności.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto twierdzi, że jest w Świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności.
17.TOR.PRZ.2023Kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swojego brata, aż dotąd jest w ciemności.