« 1Jan 3:16 1 List Jana 3:17 1Jan 3:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I my dłużni za braty dusze kłaść. A ktoby miał żywności świetskie, i baczyłby brata swego potrzebującego, a zamknąłby wnętrzności swe od niego, jako miłość Boża trwa wnim?
2.WUJEK.1923Ktoby miał majętność tego świata, a widziałby, że brat jego ma potrzebę, a zawarłby wnętrzności swe przed nim, jakoż w nim przebywa miłość Boża?
3.RAKOW.NTA ktoby miał żywność świata tego, a widziałby brata swego potrzebującego, a zawarłby wnętrzności swe przed nim, jakoż miłość Boża trwa w nim?
4.GDAŃSKA.1881A kto by miał majętność świata tego i widziałby brata swego potrzebującego, a zawarłby wnętrzności swoje przed nim, jakoż w nim zostaje miłość Boża?
5.GDAŃSKA.2017A kto miałby majętność tego świata i widziałby swego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boga?
6.JACZEWSKIGdyby kto miał dostatki ziemskie, a widząc brata swego w biedzie, zamknął przed nim serce swoje, czyżby on Boga miłował?
7.MARIAWICIGdyby kto miał majętność tego świata, a widziałby brata swego w potrzebie i zamknąłby wnętrzności swe przed nim, to jakoż miłość Boża w nim trwa?
8.DĄBR.WUL.1973Kto by miał majętność tego świata, a widziałby brata swego w potrzebie i zamknął przed nim serce swoje — jakże może w nim przebywać miłość Boża?
9.DĄBR.GR.1961Gdyby ktoś posiadał dobra tego świata, a widziałby brata swego w potrzebie i zamknął przed nim serce swoje – jakże może w nim przebywać miłość Boża?
10.TYSIĄCL.WYD5Jeśliby ktoś posiadał na świecie majątek i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga?
11.BRYTYJKAJeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża?
12.POZNAŃSKAJeśliby ktoś, posiadając dobra tego świata, zauważył, że brat jego jest w biedzie a zamknąłby przed nim swe serce - to jakże w nim może pozostawać miłość Boża?
13.WARSZ.PRASKACzyż może trwać miłość Boga w człowieku, który będąc posiadaczem dóbr tego świata, zamyka swe serce na widok brata cierpiącego niedostatek?
14.KALETAKto zaś by miał majętność świata i widziałby brata swego potrzebę mającego, a zawarłby wnętrzności swoje przed nim, jakoż miłość Boża zostaje w nim?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kto ma środki do życia na tym świecie, a widzi swojego brata, który ma niedostatek i z dala od niego zamknął swoje wnętrze jakże pozostaje w nim miłość Boga?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi swego brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, to jak można powiedzieć, że jest w nim miłość Boga?
17.TOR.PRZ.Jeśli ktoś miałby dobra tego świata, a widziałby swojego brata, że jest w potrzebie, i zamknąłby przed nim swoje wnętrze, jak więc może w nim trwać miłość Boża?