« 1Jan 3:2 1 List Jana 3:3 1Jan 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wszelki kto ma nadzieję wnim, oczyścia się, jako i on czysty jest.
2.WUJEK.1923A wzelki, który ma tę nadzieję w nim, poświęca się, jako i on święty jest.
3.RAKOW.NTA wszelki który ma nadzieję tę w nim, oczyścia samego siebie, jako i on czysty jest.
4.GDAŃSKA.1881A ktokolwiek ma tę nadzieję w nim, oczyszcza się, jako i on czysty jest.
5.GDAŃSKA.2017A każdy, kto pokłada w nim tę nadzieję, oczyszcza się, jak i on jest czysty.
6.JACZEWSKIKażdy, kto w sobie tę nadzieję żywi, uświęca się i jako Bóg świętym się staje.
7.MARIAWICIA każdy, kto ma w Nim tę nadzieję, uświęca się tak, jako i On Świętym jest.
8.DĄBR.WUL.1973I każdy, który ma w nim taką nadzieję, uświęca siebie, jako i on jest święty.
9.DĄBR.GR.1961I każdy, kto ma w Nim taką nadzieję, uświęca siebie, i tak jak On staje się święty.
10.TYSIĄCL.WYD5Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.
11.BRYTYJKAI każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.
12.POZNAŃSKAA każdy, kto ma w Nim tę nadzieję, oczyszcza się, jak i On jest czysty.
13.WARSZ.PRASKAKażdy, kto pokłada w Nim taką nadzieję, staje się świętym, podobnie jak On jest święty.
14.KALETAA każdy, [kto] ma nadzieję tę w nim, oczyszcza się, jako on czysty jest.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc ktokolwiek w nim ma tą nadzieję obmywa siebie, tak jak on jest czysty.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI każdy, kto łączy z Nim taką nadzieję, oczyszcza się, podobnie jak On jest czysty.
17.TOR.PRZ.A każdy kto ma tę nadzieję w Nim, oczyszcza siebie, tak jak On jest czysty.