« 1Jan 3:6 1 List Jana 3:7 1Jan 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dziateczki, żaden niech was niezwodzi; kto czyni sprawiedliwość, sprawiedliwy jest, jako i on sprawiedliwy jest.
2.WUJEK.1923Synaczkowie! niechaj was żaden nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, sprawiedliwy jest, jako i on jest sprawiedliwy.
3.RAKOW.NTDziatki! żaden niechaj nie zwodzi was; kto czyni sprawiedliwość, sprawiedliwy jest, jako on sprawiedliwy jest.
4.GDAŃSKA.1881Dziateczki! niechaj was nikt nie zwodzi; kto czyni sprawiedliwość, sprawiedliwy jest, jako i on sprawiedliwy jest;
5.GDAŃSKA.2017Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy.
6.JACZEWSKISynaczkowie, niech was nikt nie zwodzi: ten jest tylko sprawiedliwy jako Bóg, kto sprawiedliwie żyje.
7.MARIAWICISynaczkowie, nie dajcie się nikomu zwodzić. Kto czyni sprawiedliwość, sprawiedliwy jest, jako i On jest sprawiedliwy.
8.DĄBR.WUL.1973Synaczkowie! Niechże was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jako i on jest sprawiedliwy.
9.DĄBR.GR.1961Synaczkowie! Niechże was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, tak jak i On jest sprawiedliwy.
10.TYSIĄCL.WYD5Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; ten, kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy.
11.BRYTYJKADzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy.
12.POZNAŃSKADzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, ten jest sprawiedliwy, tak jak i On jest sprawiedliwy.
13.WARSZ.PRASKADzieci, nie dajcie się uwieść nikomu. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On sam jest sprawiedliwy.
14.KALETADziateczki! [Niech] nikt [nie] zwodzi was; [kto] czyni sprawiedliwość, sprawiedliwy jest, jako on sprawiedliwy jest;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto czyni sprawiedliwość jak on jest sprawiedliwy;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzieci, nie dajcie się zwieść! Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, podobnie jak On.
17.TOR.PRZ.Dzieciątka! Niech was nikt nie zwodzi; kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy;