« 1Jan 4:9 1 List Jana 4:10 1Jan 4:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wtem jest miłość, nie iżeby my umiłowali Boga, ale że (on) sam umiłował nas, i posłał syna swego ubłaganiem za grzechy nasze.
2.WUJEK.1923W tem jest miłość: nie jakobyśmy my umiłowali Boga, ale iż on pierwszy umiłował nas i posłał Syna swego ubłaganiem za grzechy nasze.
3.RAKOW.NTW tym jest ona miłość, nie iżbyśmy my umiłowali Boga, ale iż on umiłował nas, i posłał syna swego ubłaganiem za grzechy nasze.
4.GDAŃSKA.1881W tem jest miłość, nie iżbyśmy my umiłowali Boga, ale iż on umiłował nas i posłał Syna swego, aby był ubłaganiem za grzechy nasze.
5.GDAŃSKA.2017Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy.
6.JACZEWSKII tak jeszcze wyraziła się miłość Boża, że nie my pierwsi umiłowaliśmy Boga, ale on pierwszy umiłował nas i posłał Syna swojego, aby zadosyćuczynił za grzechy nasze.
7.DĄBR.WUL.1973Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale on pierwszy umiłował nas i zesłał Syna swojego jako przebłaganie za grzechy nasze.
8.DĄBR.GR.1961Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale On umiłował nas i zesłał Syna swojego jako przebłaganie za grzechy nasze.
9.TYSIĄCL.WYD5W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
10.BRYTYJKANa tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.
11.POZNAŃSKANa tym zaś polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, lecz że On nas umiłował i posłał swego Syna jako przebłagalną ofiarę za grzechy nasze.
12.WARSZ.PRASKAMiłość przejawia się w tym, że nie my umiłowaliśmy Boga, lecz że On sam umiłował nas i wydał Syna swego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
13.KALETAW tym jest miłość Boża, nie że my umiłowaliśmy Boga, ale że on umiłował nas i posłał Syna swego, ubłaganie za grzechy nasze.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W tym zaś jest miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, ale że On nas umiłował; zatem posłał swojego Syna jako przebłaganie za nasze grzechy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
16.TOR.NOWE.PRZ.W tym wyraża się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.