« 1Jan 4:13 1 List Jana 4:14 1Jan 4:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A my oglądaliśmy, i świadczemy, że ociec posłał syna zbawicielem świata.
2.WUJEK.1923A myśmy widzieli i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna swego Zbawicielem świata.
3.RAKOW.NTA myśmy się przypatrzyli i świadczymy, iż Ociec posłał Syna zbawicielem świata.
4.GDAŃSKA.1881A myśmy widzieli i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna, aby był Zbawicielem świata.
5.GDAŃSKA.2017My zaś widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna, aby był Zbawicielem świata.
6.JACZEWSKIMy widzieliśmy to i świadczymy o tem, że Ojciec zesłał Syna swego, jako Zbawiciela świata.
7.MARIAWICIA myśmy to widzieli i to świadczymy, że Ojciec zesłał Syna Swego Zbawicielem całego świata.
8.DĄBR.WUL.1973A my widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna swego, Zbawiciela świata.
9.DĄBR.GR.1961A my widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna, Zbawiciela świata.
10.TYSIĄCL.WYD5My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.
11.BRYTYJKAA my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata.
12.POZNAŃSKAA my widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna, który jest Zbawicielem świata.
13.WARSZ.PRASKAMy zaś widzieliśmy na własne oczy i świadczymy o tym, że Ojciec zesłał Syna, aby świat zbawił.
14.KALETAA my widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna, Zbawiciela świata.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A myśmy widzieli i świadczymy, że Ojciec posłał Syna Zbawcę świata.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMy natomiast zobaczyliśmy i teraz o tym świadczymy, że Ojciec posłał Syna jako Zbawcę świata.
17.TOR.PRZ.2023A my widzieliśmy i zaświadczymy, że Ojciec posłał Syna, jako Zbawiciela świata.