« 1Jan 4:14 1 List Jana 4:15 1Jan 4:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli kto wyzna, że Jesus jest syn Boży, Bóg wnim mieszka, a ten w Bogu.
2.WUJEK.1923Ktobykolwiek wyznał, iż Jezus jest Syn Boży, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu.
3.RAKOW.NTKtobykolwiek wyznał iż Jezus jest synem Bożym, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu.
4.GDAŃSKA.1881Ktobykolwiek wyznał, iż Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu.
5.GDAŃSKA.2017Każdy, kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
6.JACZEWSKIKto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, w tym Bóg zamieszkuje, a on w Bogu.
7.MARIAWICIKtokolwiek wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim mieszka, i on w Bogu.
8.DĄBR.WUL.1973Ktokolwiek by wyznał, że Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim przebywa, a on w Bogu.
9.DĄBR.GR.1961Ktokolwiek wyznałby, że Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim przebywa, a on w Bogu.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.
11.BRYTYJKAKto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
12.POZNAŃSKAKtokolwiek wyznaje, że Jezus jest Synem Boga, w tym trwa Bóg, a on w Bogu.
13.WARSZ.PRASKAJeżeli więc ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.
14.KALETAKto by wyznał, że Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto wyznał, że Jezus jest Synem Boga Bóg w nim mieszka, a on w Bogu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKtokolwiek przyzna, że Jezus jest Synem Boga, w tym trwa Bóg, a on w Bogu.
17.TOR.PRZ.2023Ktokolwiek wyznałby, że Jezus jest Synem Boga, w nim trwa Bóg, a on w Bogu.