« 1Jan 4:18 1 List Jana 4:19 1Jan 4:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574My przeto miłujemy go, że (on) sam pierwej umiłował nas.
2.WUJEK.1923My tedy miłujmy Boga, iż Bóg nas pierwéj umiłował.
3.RAKOW.NTMy miłujemy go, iż on pierwszy umiłował nas.
4.GDAŃSKA.1881My go miłujemy, iż on nas pierwej umiłował.
5.GDAŃSKA.2017My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował.
6.JACZEWSKIMiłujmy Boga, bo on pierwszy umiłował nas.
7.MARIAWICIMy tedy miłujmy Boga, że nas Bóg pierwej umiłował.
8.DĄBR.WUL.1973My przeto miłujmy Boga, bo Bóg pierwej nas umiłował.
9.DĄBR.GR.1961My przeto miłujemy, bo On wpierw nas umiłował.
10.TYSIĄCL.WYD5My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.
11.BRYTYJKAMiłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował.
12.POZNAŃSKAMy miłujemy, ponieważ On nas najpierw umiłował.
13.WARSZ.PRASKAMiłujemy [Boga] dlatego, że Bóg pierwszy nas umiłował.
14.KALETAMy miłujemy Boga, bo on pierwszy umiłował nas.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.My go miłujemy, bo on pierwszy nas umiłował.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył.
17.TOR.PRZ.2023My Go miłujemy, bo On nas pierwszy umiłował.