« 1Jan 4:1 1 List Jana 4:2 1Jan 4:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przez to poznawajcie duch Boży. Wszelki duch który wyznawa Jesusa Christa iż w ciele przyszedł z Boga jest. (A wszelki duch który rozrusza Jesusa Christa z Boga nie jest.)
2.WUJEK.1923Po tem znać Ducha Bożego. Każdy duch, który wyznawa, iż Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest.
3.RAKOW.NTPo tym poznawajcie onego ducha Bożego: Wszelki duch który wyznawa Jezusa być Christusem, który w ciele przyszedł, z Boga jest.
4.GDAŃSKA.1881Przez to poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, iż Jezus Chrystus w ciele przyszedł, z Boga jest.
5.GDAŃSKA.2017Po tym poznacie Ducha Bożego: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.
6.JACZEWSKIPrawdziwego nauczyciela od fałszywego tak rozróżniajcie: Kto w Jezusie Chrystusie uznaje Boga i człowieka zarazem, ten od Boga pochodzi;
7.MARIAWICIA po tem bywa poznawany duch Boży; każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, ten z Boga jest.
8.DĄBR.WUL.1973A ducha Bożego rozpoznać można po tym: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus zjawił się w ciele, z Boga jest
9.DĄBR.GR.1961A ducha Bożego rozpoznać możecie po tym: Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus zjawił się w ciele, jest z Boga,
10.TYSIĄCL.WYD5Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.
11.BRYTYJKAPo tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest.
12.POZNAŃSKAPo tym poznacie ducha Bożego: wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest,
13.WARSZ.PRASKAA oto, po czym poznaje się Ducha Bożego: każdy, kto uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł na świat w ciele, jest z Boga.
14.KALETAPrzez to poznajemy ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, [że] Jezus Chrystus w ciele przyszedł, z Boga jest.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W tym poznawajcie Ducha Boga: Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w cielesnej naturze jest z Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDucha Bożego rozpoznaje się w ten sposób: Wszelki duch, który przyznaje, że Jezus jest Chrystusem i że przyszedł w ciele, jest z Boga.
17.TOR.PRZ.2023Ducha Bożego poznawajcie po tym: wszelki duch, który wyznaje Jezusa Chrystusa, że przyszedł w ciele, jest z Boga.