« 1Jan 4:20 1 List Jana 4:21 1Jan 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A toć przykazanie mamy od niego, aby kto miłuje Boga, miłował brata swego.
2.WUJEK.1923A to rozkazanie mamy od Boga, aby, który miłuje Boga, miłował i brata swego.
3.RAKOW.NTA to roskazanie mam od niego, aby on który miłuje Boga, miłował też brata swego.
4.GDAŃSKA.1881A toć rozkazanie mamy od niego, aby ten, co miłuje Boga, miłował i brata swego.
5.GDAŃSKA.2017A takie przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata.
6.JACZEWSKIMamy przykazanie Boże, abyśmy miłowali Boga i brata swojego.
7.MARIAWICIA to przykazanie mamy od Boga, aby każdy, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.
8.DĄBR.WUL.1973A takie przykazanie otrzymaliśmy od Boga, aby jeśli kto miłuje Boga, miłował i brata swego.
9.DĄBR.GR.1961Bo takie przykazanie otrzymaliśmy od Niego, aby ten kto miłuje Boga miłował i brata swego.
10.TYSIĄCL.WYD5Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego.
11.BRYTYJKAA to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.
12.POZNAŃSKAA takie przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował również swego brata.
13.WARSZ.PRASKATymczasem On nakazuje nam bardzo wyraźnie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował także i swego brata.
14.KALETAA to przykazanie mamy od niego, aby [ten, co] miłuje Boga, miłował i brata swego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem mamy od niego to polecenie, by kto miłuje Boga, miłował też swego brata.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMamy też od Niego przykazanie, aby ten, kto kocha Boga, kochał też swojego brata.
17.TOR.PRZ.2023A to przykazanie mamy od Niego, by ten, kto miłuje Boga, miłował i swojego brata.