« 1Jan 4:3 1 List Jana 4:4 1Jan 4:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wy z Boga jesteście dziatki, i zwyciężyliście, gdyż więtszy jest co w was, niż co na świecie.
2.WUJEK.1923Wy z Boga jesteście, synaczkowie! i zwyciężyliście go, gdyż większy jest ten, co w was jest, niż co na świecie.
3.RAKOW.NTWy z Boga jesteście, dziatki! i zwyciężyliście je, iż więtszy jest on który w was jest, niż ten co na świecie.
4.GDAŃSKA.1881Wy z Boga jesteście, dziateczki! i zwyciężyliście ich; iż większy jest ten, który w was jest, niż ten, który jest na świecie.
5.GDAŃSKA.2017Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie.
6.JACZEWSKISynaczkowie, wy z Boga jesteście i pokonacie nauczycieli fałszu, bo Bóg, który w was zamieszkał, większy jest od ducha świata tego.
7.MARIAWICISynaczkowie, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, albowiem większy jest Ten, Który w was jest, niż ten, który jest na świecie.
8.DĄBR.WUL.1973Wy z Boga jesteście, synaczkowie, i zwyciężyliście go, bo większy jest ten, który jest w was niż ten, co na świecie.
9.DĄBR.GR.1961Wy z Boga jesteście, synaczkowie, i zwyciężyliście ich, bo większy jest ten, który w was, niż ten, co na świecie.
10.TYSIĄCL.WYD5Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie.
11.BRYTYJKAWy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie.
12.POZNAŃSKAWy zaś, dzieci, z Boga jesteście, i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który jest w was, niż ten, który jest na tym świecie.
13.WARSZ.PRASKAWy zaś, dzieci, z Boga jesteście i pokonaliście tamtych [fałszywych nauczycieli], gdyż Ten, który w was jest, przewyższa tego, który jest w świecie.
14.KALETAWy z Boga jesteście, dziateczki, i zwyciężyliście ich; gdyż większy jest [ten, który] w was, niż [ten, który] na świecie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wy jesteście z Boga, dzieci, zatem ich zwyciężyliście; bo większy jest Ten w was, niż ten na świecie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWy, dzieci, pochodzicie od Boga i odnieśliście nad nimi zwycięstwo. Ten bowiem, który jest w was, jest potężniejszy niż ten, który jest na świecie.
17.TOR.PRZ.2023Wy dzieciątka jesteście z Boga i zwyciężyliście ich; bo Ten, który jest w was, większy jest od tego, który jest w świecie.