« 1Jan 4:5 1 List Jana 4:6 1Jan 4:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574My z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga nie słucha nas. Ztąd znamy ducha prawdy, i ducha błędu.
2.WUJEK.1923My z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas: ztąd znamy ducha prawdy, i ducha błędu.
3.RAKOW.NTMy z Boga jesteśmy; Kto zna Boga, słucha nas; kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Stąd znamy ducha prawdy, i ducha błędu.
4.GDAŃSKA.1881My z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas; kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Przez to poznajemy ducha prawdy i ducha błędu.
5.GDAŃSKA.2017My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha błędu.
6.JACZEWSKIMy z Boga jesteśmy. Ten tylko nas słucha, kto z Boga jest. Kto z Boga nie jest, ten nas nie słucha. Otóż powtarzam: te są znaki, po których mamy poznać Ducha prawdy i ducha błędu.
7.MARIAWICIMy jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. A kto z Boga nie jest, ten nas nie słucha. Po tem poznajemy ducha prawdy i ducha obłędu.
8.DĄBR.WUL.1973My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas, a kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Przez to rozpoznajemy ducha prawdy i ducha błędu.
9.DĄBR.GR.1961My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas, a kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Przez to rozpoznajemy ducha prawdy i ducha błędu.
10.TYSIĄCL.WYD5My jesteśmy z Boga. Ten, kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.
11.BRYTYJKAMy jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.
12.POZNAŃSKAMy zaś jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, ten nas słucha, a kto nie jest z Boga, ten nas nie słucha. Po tym właśnie rozpoznajemy ducha prawdy i ducha błędu.
13.WARSZ.PRASKAMy zaś z Boga jesteśmy i słucha nas każdy, kto zna Boga. Nie słucha nas tylko ten, kto nie jest z Boga. Oto jak odróżnia się ducha prawdy od ducha zakłamania.
14.KALETAMy z Boga jesteśmy. [Kto] zna Boga, słucha nas; kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Przez to poznajemy ducha prawdy i ducha błędu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.My jesteśmy z Boga; kto zna Boga nas słucha; kto nie jest z Boga nas nie słucha. Z tego poznajemy Ducha Prawdy i ducha błędu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMy pochodzimy od Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie pochodzi od Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy Ducha Prawdy i ducha fałszu.
17.TOR.PRZ.My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas; kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha błędu.