« 1Jan 4:7 1 List Jana 4:8 1Jan 4:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg miłość jest.
2.WUJEK.1923Kto nie miłuje, nie zna Boga; albowiem Bóg jest miłość.
3.RAKOW.NTKto nie miłuje, nie poznał Boga, gdyż Bóg miłością jest.
4.GDAŃSKA.1881Kto nie miłuje, nie zna Boga; gdyż Bóg jest miłość.
5.GDAŃSKA.2017Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
6.JACZEWSKIKto nie miłuje bliźniego, ten nie miłuje i Boga, bo Bóg jest miłością.
7.MARIAWICIKto nie miłuje, nie zna Boga, albowiem Bóg miłością jest.
8.DĄBR.WUL.1973Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
9.DĄBR.GR.1961Kto nie miłuje, nie zna Boga, albowiem Bóg jest miłością.
10.TYSIĄCL.WYD5Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
11.BRYTYJKAKto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
12.POZNAŃSKAKto nie miłuje, nie poznał Boga, ponieważ Bóg jest miłością.
13.WARSZ.PRASKATen zaś, kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
14.KALETABo Bóg miłość jest.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto nie miłuje nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
17.TOR.PRZ.Kto nie miłuje, nie poznał Boga; ponieważ Bóg jest miłością.