« 1Jan 4:8 1 List Jana 4:9 1Jan 4:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wtem zjawiła się miłość Boża wnas, iż syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abychmy żyli przezeń.
2.WUJEK.1923W tem się okazała miłość Boża w nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przezeń.
3.RAKOW.NTW tym się okazała ona miłość Boża w nas, iż syna swego onego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przezeń.
4.GDAŃSKA.1881Przez to objawiona jest miłość Boża ku nam, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przez niego.
5.GDAŃSKA.2017Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego.
6.JACZEWSKIW tem Bóg pokazał swą miłość dla nas, że jedynego Syna swojego posłał na świat, abyśmy przezeń do życia przyszli.
7.MARIAWICIW tem się okazała miłość Boża ku nam, że Pan Bóg Jedynego Syna Swego zesłał na świat, abyśmy żyli przez Niego.
8.DĄBR.WUL.1973W tym się okazała miłość Boża ku nam, że Bóg zesłał na świat Syna swego jednorodzonego, abyśmy przezeń żyli.
9.DĄBR.GR.1961W tym się okazała miłość Boga ku nam, że Bóg zesłał na świat Syna swego jednorodzonego, abyśmy przezeń żyli.
10.TYSIĄCL.WYD5W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
11.BRYTYJKAW tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.
12.POZNAŃSKAW tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swego Jednorodzonego posłał na świat, abyśmy żyli przez Niego.
13.WARSZ.PRASKAA miłość Boga ku nam objawia się w tym właśnie, że zesłał na świat Syna swego Jednorodzonego, abyśmy dzięki Niemu mieli życie.
14.KALETAPrzez to objawiona_jest miłość Boża ku nam, że Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przez niego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Miłość Boga w tym została pośród nas objawiona, że Bóg wysłał na świat swego jedynego Syna, abyśmy przez niego żyli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego Jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie.
17.TOR.PRZ.W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli.